Arsca har tagits i bruk på nytt – kontrollera samtidigt dina uppgifter

Nu kan du igen ändra dina uppgifter, göra reserveringar och förnya lån i Arsca.

Efter sommarens avbrott kan du igen använda Arsca för att granska dina uppgifter, göra reserveringar och förnya dina lån. Lägg märke till att inloggningen till Arsca i fortsättningen sker antingen med Uniarts-användaridentifikationen eller med e-postadressen.

Om du inte lyckas logga in eller om du upptäcker andra problem ska du kontakta biblioteket: lib@uniarts.fi. Observera dock att biblioteket öppnar först den 10 augusti i Helsingfors och den 13 augusti i Kuopio. Därför får du inte svar genast och även reserveringar behandlas först den veckan. Alla kunders lån förfaller först den 15 september, dvs. det är ingen brådska att förnya lånen.

Samtidigt som det nya bibliotekssystemet togs i bruk ändrades behandlingen av användaruppgifterna vid biblioteket. Till bibliotekssystemet överförs uppgifterna om Konstuniversitets personal och studerande i fortsättningen centraliserat direkt från universitetets personuppgiftssystem. Till exempel behöver nya studerande bara hämta bibliotekskortet mot legitimation när deras Uniarts-användarnamn har aktiverats. Med anledning av denna ändring rekommenderar vi att du kontrollerar dina uppgifter i Arsca och gör eventuella korrigeringar eller kompletteringar i WebOodi (studerande), Mepco (personal) eller Arsca (övriga kunder).

Om dina uppgifter är riktiga och uppdaterade i Arsca krävs inga åtgärder. I annat fall ska du uppdatera dina uppgifter:

Studerande:

Kontrollera och korrigera vid behov dina uppgifter i WebOodi. Eftersom Uniarts-e-postadressen överförs till Arsca direkt från WebOodi behöver du bara kontrollera din gatuadress. Du kan lägga till ditt telefonnummer och (om du vill) din personliga e-postadress i Arsca genom att fylla i denna blankett i Arsca. Telefonnumret och den personliga e-postadressen överförs inte från WebOodi till bibliotekssystemet. Ny studerande: du kan meddela dessa uppgifter samtidigt som du hämtar ditt bibliotekskort på biblioteket.

Personal och lärare:

Kontrollera och korrigera vid behov dina uppgifter i Mepco. Eftersom Uniarts-e-postadressen och tjänstetelefonnumret överförs till Arsca direkt från HR-systemet behöver du bara kontrollera din gatuadress. Om du vill lägga till en personlig e-postadress eller ett telefonnummer i Arsca ska du fylla i dessa på denna blankett i Arsca. Använd inte Mepcos blankett för ändring av personuppgifter för att meddela dessa uppgifter. Ange också önskat kontaktspråk, dvs. förvalt språk (finska, svenska, engelska) i Mepco. Då får du i fortsättningen de e-postmeddelanden som biblioteket skickar (förfallodagspåminnelser osv.) automatiskt på detta språk.

Övriga kunder:

Om det finns något att korrigera i dina uppgifter ska du meddela de ändrade uppgifterna med blanketten för ändring av personuppgifter i Arsca. Ange också önskat kontaktspråk (finska, svenska, engelska) i Arsca. Då får du i fortsättningen de e-postmeddelanden som biblioteket skickar (förfallodagspåminnelser osv.) automatiskt på detta språk.

Läs mer: Alma – det nya bibliotekssystemet

Ta kontakt: lib@uniarts.fi