Undervisning i informationssökning och informationstjänsten

Bibliotekets personal ger kunderna handledning i hur biblioteket används och hur de söker material. Du kan också skicka frågor om informationstjänsten per e-post eller boka tid till personlig informationstjänstrådgivning.

Undervisning i informationssökning vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetets bibliotek tillhandahåller undervisning i informationssökning för sina egna studerande och anställda. Om undervisningen i informationssökning inte ingår i läroplanen kan du beställa undervisning för din grupp.

Individuell handledning i informationssökning

Behöver du hjälp med att skaffa information till lärdomsprov eller forskning? Utöver den undervisning som ingår i studierna erbjuder biblioteket också individuell handledning för studerande och anställda vid Konstuniversitetet. Tid till handledningen kan bokas hos biblioteket.

Skicka ett meddelande till biblioteket där du berättar om ditt ämne och vad du behöver hjälp med, så bokar vi en personlig handledningstid för dig. Vi reserverar i allmänhet cirka en timme för individuell handledning, men detta kan avtalas flexibelt.

Guider som stöd för undervisning och informationssökning

Bibliotekets Guide i informationssökning hjälper till med grunderna i informationssökning, såsom söktekniker, källkritik och artificiell intelligens i informationssökningen. Praktiska söktips hittar du också i Arscas anvisningar.

Guiden Anvisningar för lärare tillhandahåller information för lärarna bland annat om hur man skaffar kursböcker och använder e-material i undervisningen.

I bibliotekets övriga guider hittar du bl.a. tips för branschspecifikt material, referenshantering och anvisningar för användning av e-material.

Tjänster i informationssökning för utomstående

På beställning erbjuder biblioteket experttjänster i anslutning till informationssökning även till aktörer utanför Konstuniversitetet. För tjänsten uppbärs en avgift enligt prislistan över tjänster.

Mer information

Ta kontakt per e-post: lib@uniarts.fi, i Kuopio lib.sibk@uniarts.fi.