Nytt på sommaren: ändringar i inloggningen till Arsca, favoritlistorna och e-postmeddelandena

Kaksi ihmistä tietokoneella takaapäin kuvattuna.

I fortsättningen sker inloggningen till Arsca antingen med Uniarts-användarnamnet eller med e-postadressen. Ta också tillvara dina favoriter och sparade sökningar före slutet av juni.

Inloggning

I och med att det nya bibliotekssystemet Alma tas i bruk kan kunderna inte förnya lån och betala avgifter i Konstuniversitetets biblioteks söktjänst Arsca efter den 30 juni. Reserveringar har inte kunnat göras efter den 12 juni. Ovannämnda kundfunktioner i Arsca blir tillgängliga på nytt i augusti. Under avbrottet kan informationssökningar ändå göras i Arsca och det elektroniska materialet är tillgängligt.

Efter att Alma har tagits i bruk i augusti 2020 loggar kunderna in i Arsca antingen via Uniarts, dvs. Haka-inloggning (Konstuniversitetets studerande, lärare, forskare och personal) eller med e-postadress (övriga kunder).

Vid e-postinloggningen beställer kunden en engångslänk för inloggning till sin e-post. Med länken kan kunden logga in i Arsca. E-postadressen måste vara densamma som i bibliotekets kunduppgifter och för att länken ska fungera måste samma enhet användas som när länken begärdes (fungerar till exempel inte om kunden beställer länken med dator och öppnar länken med e-postprogrammet i telefonen). I fortsättningen förutsätter vi att varje kund har en egen e-postadress. Samma e-postadress kan alltså inte användas av flera kunder. En kund som inte vill använda e-post kan inte utnyttja alla tjänster, till exempel kundfunktionerna i Arsca.

Med bibliotekskortet kan man i fortsättningen inte logga in i Arsca. Framöver behövs bibliotekskortet endast för att låna material.

Favoriter och sparade sökningar

Finna-söktjänsten Arsca är ett separat system vid sidan om bibliotekssystemet Alma. Därför försvinner de sökningar och favoritlistor som utomstående kunder har sparat i Arsca. Sökningar och favoritlistor som studerande och personal vid Konstuniversitetet har sparat bevaras, men eftersom länkarna till favoriterna är kopplade till den gamla Arsca-databasen fungerar de inte. I augusti måste verken sökas på nytt i nya Arsca och läggas till de egna favoriterna.

Gör så här senast den 30 juni om du vill flytta dina favoriter och sparade sökningar till nya Arsca:

1) Studerande och personal vid Konstuniversitetet:

  • Ta tillvara dina favoriter till exempel genom att skicka dem till dig själv via e-post eller exportera dem till RefWorks. I augusti söker du varje verk på nytt i Arsca och sparar dem i dina favoriter.
  • Sparade sökningar finns kvar i dina egna uppgifter och behöver inte tas tillvara.

2) Utomstående kunder

  • Ta tillvara dina favoriter genom att skicka dem till dig själv via e-post. I augusti söker du varje verk på nytt i Arsca och sparar dem i dina favoriter.
  • Sparade sökningar kan du ladda ner som fil innan Arsca uppdateras och ladda ner dem i nya Arsca i augusti: 1) Gå till Importera och exportera min data / Radera kontot på sidan Min profil i Arsca. 2) Klicka på ”Ladda ner favoriter och sparade sökningar” 3) När Arsca är i bruk igen i augusti går du till dina egna uppgifter och klickar på “ Importera favoriter och sökningar från en fil” och laddar ner den fil du sparat tidigare i Arsca. 4) Filen innehåller även gamla verk som funnits på favoritlistan och de måste du radera separat i Arsca.

Påminnelser

Även den alternativa e-postadressen för extra förfallodagspåminnelser och nyhetsvakter i Arsca tas ur bruk. I användaruppgifterna i det nya bibliotekssystemet Alma finns alltid en primär e-postadress dit alla meddelanden skickas.

Mer information om biblioteket: lib@uniarts.fi.