Användning av elektroniskt material

E-material är licensierade tjänster som biblioteket skaffat. E-material är söktjänster och databaser, som kan användas för att hitta artiklar, böcker, musik, bilder och annat elektroniskt material.

Vem kan använda e-materialet?

Största delen av det elektroniska material (e-böcker, e-tidningar osv.) som skaffats av Konstuniversitetets bibliotek är tillgängligt för kunderna på bibliotekens kundarbetsstationer. Dessutom är det möjligt att använda elektroniskt material på distans för Konstuniversitetets studerande, anställda och studerande vid öppna universitetet.

Distansanvändning av elektroniskt material kräver Konstuniversitetets användarnamn och är inte möjligt med bibliotekskort.

Det kan finnas databasspecifika begränsningar i åtkomsträttigheterna till materialet.

Taju-arbetsstationerna ger tillgång till allt Taju-material

Taju är Konstuniversitetets öppna publikationsarkiv. I arkivet sparas fulltextmaterial som producerats vid Konstuniversitetet, såsom doktorsavhandlingar, lärdomsprov, konstnärlig forskning, parallellpublicerade vetenskapliga artiklar, publikationsserier, undervisningsmaterial samt digitaliserade noter, inspelningar och konsertinspelningar.

En del av materialet är fritt tillgängligt (Open Access) och en del endast med Konstuniversitetets användarnamn eller på plats på Taju-arbetsstationerna vid Konstuniversitetets biblioteks verksamhetsställen.

Via Taju-arbetsstationerna kan man också läsa alla lärdomsprov för magisterexamen i elektroniskt format, dvs. även sådana som skribenten inte gett publiceringstillstånd för i det öppna nätet.

Taju-arbetsstationerna finns i varje biblioteksenhet bland kundarbetsstationerna. På campusbiblioteken i Helsingfors kan du kontrollera på kartan var Taju-arbetsstationerna är belägna.