Samlingar

Bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar erbjuder ett rikt och mångsidigt material inom konstens område.

Konst och information

Bibliotekets fysiska samlingar erbjuder ett rikt och mångsidigt material inom konstens område. Ett brett urval av tidskrifter, böcker och av-material om bildkonst, musik och scenkonst finns tillgängligt liksom även ett stort antal noter och teaterpjäser samt specialsamlingar.

Konstuniversitetets Finna, Arsca, är bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material.

Bibliotekets databaser erbjuder vetenskapliga artiklar, bildmaterial, musik, pjäser, opera och annat i elektronisk form.

Konstuniversitetets bibliotek har en LibGuides-sida där du hittar handböcker inom ditt eget område och  tips på hur du söker och använder e-material

Ge respons om databaser eller föreslå nytt material till bibliotekets samlingar med responsblankett

En kvinna vid en dator

Lärdomsprov

Man kan söka lärdomsprov från Konstuniversitetets i Arsca och i det digitala arkivet Helda, som också innehåller elektroniska examensarbeten i sin helhet och sammanfattningar av examensarbeten. Lärdomsprov som förvaras i biblioteket, förutom dokumentation av lärdomsprov för magisternivå i bildkonst (1995-2013) som förvaras i arkivett (1995-2012 Kaikukatu och 2013 Nervanderinkatu). Lärdomsprov med konstnärliga deluppgifter avlagda av studerande som utexaminerats från Teaterhögskolan finns i biblioteket, till den del som de levererats till biblioteket.

Specialsamlingar

Biblioteket förfogar över unika specialsamlingar med områdes- och kulturhistoriskt betydelsefullt material. En del av samlingarna har mottagits som donationer från finländska kulturpersoner och konstinstitutioner. Biblioteket förvarar även en värdefull samling av kompositionsmanuskript.  Originalmanuskript lämnas inte ut till kunderna, utan scannas i regel in i Doria-databasen för forskningsändamål. 

Till samlingen för Viborgs Scens bibliotek hör pjäsmanuskript och tryckta pjäser, som representerar skådespel som satts upp på Viborgs Scen före krigen. Samlingens material finns listat i Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca och går att läsa i läsesalen i Teaterhögskolans bibliotek. 

Lars-Gunnar Nordströms boksamling i Bildkonstakademiens bibliotek finns listat i Arsca.

I Sibelius-Akademins bibliotek finns det bland annat