Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek beställer material från andra bibliotek som fjärrlån för sina egna studerande och anställda. Material från Konstuniversitetets bibliotek lånas dessutom ut som fjärrlån till andra bibliotek. Fjärrlån och kopior skickas inte direkt till privata kunder, utan begäran ska alltid göras via det lokala biblioteket.

Fjärrlån för studerande och anställda vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetets bibliotek beställer material från andra bibliotek till studerande som är närvarande under läsåret och till anställda. Material beställs också till studerande och anställda vid Yrkeshögskolan Savonia och Kuopio Konservatorium.

Helsingfors campusbibliotek beställer inte fjärrlån från andra bibliotek i huvudstadsregionen, inte heller Biblioteket i Kuopio från andra bibliotek i Kuopio.

Fjärrlån beställs i första hand genom att fylla i blanketten på Arsca, men beställningen kan också göras på biblioteket eller genom att skicka e-post:

Fjärrlån till bibliotek

Konstuniversitetets bibliotek skickar fjärrlån till andra bibliotek. Fjärrlån skickas endast utanför huvudstadsregionen. Ett undantag är Biblioteket i Kuopio, som sänder fjärrlån endast utanför Kuopio.

Till lånet kan man få material med en lånetid på 28 dygn. Lånetiderna per material visas i Arsca-söktjänsten i samband med uppgifterna om tillgången på material.

Artikelkopior skickas endast på publikationer som inte är tillgängliga någon annanstans (till exempel på Depåbiblioteket). Lärdomsprov lånas inte ut som fjärrlån, med undantag för Sibelius-Akademins lärdomsprovsamling vid Campusbiblioteket i Töölö som i undantagsfall (14 dygns samling) kan kopieras som läsesalslån.

Använd i första hand blanketten för beställning av fjärrlån till bibliotek. Det går också att kontakta oss per e-post: