Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek kan beställa material från andra bibliotek som fjärrinlån till studerande och anställda vid Konstuniversitetet. Därtill kan material från Konstuniversitetets bibliotek fjärrutlånas till andra bibliotek. Fjärrlån och kopior sänds inte direkt till privatkunder utan begäran ska alltid göras via det lokala biblioteket. Avgifterna för fjärrlån finns i prislistan över tjänster.

Fjärrlån för studerande och anställda vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetets bibliotek beställer material från andra bibliotek (förutom biblioteken i Helsingfors) till studerande som är närvarande under läsåret samt till anställda, dessutom till anställda och studerande som är närvarande under läsåret vid läroanstalterna i Kuopio och använder sambiblioteket. Man beställer fjärrlån genom att fylla i blanketten på Artsi eller biblioteket. Du kan också kontakta oss via e-post:

Bildkonstakademien, fjärrlån: lib.kuva@uniarts.fi
Sibelius-Akademin, fjärrlån: lib.siba.ill@uniarts.fi
Sibelius-Akademin Kuopio, fjärrlån: lib.sibk@uniarts.fi
Teaterhögskolan, fjärrlån: lib.teak@uniarts.fi

Fjärrlån för bibliotek

Konstuniversitetets bibliotek fjärrlånar till andra bibliotek. Fjärrlån förmedlas endast utanför huvudstadsregionen, med undantag av Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio som fjärrutlånar i hela Finland. Man kan låna material med en lånetid på 28 dagar.
Artikelkopior sänds endast på publikationer som inte finns på andra ställen (till exempel på Depåbiblioteket). Lärdomsprov fjärrinlånas inte med undantag av lärdomsprovssamlingen vid Sibelius-Akademins bibliotek i Helsingfors som lånas som läsesalslån (lånetiden 14 dygn).
Använda blanketten https://lib.uniarts.fi/sv/eform/submit/kaukopalvelulomake-kirjastoille i första hand, men du kan också kontakta oss via e-post:


Bildkonstakademien, fjärrlån: lib.kuva@uniarts.fi
Sibelius-Akademin, fjärrlån: lib.siba.ill@uniarts.fi
Sibelius-Akademin Kuopio, fjärrlån: lib.sibk@uniarts.fi
Teaterhögskolan, fjärrlån: lib.teak@uniarts.fi