Fjärrlån

Konstuniversitetets bibliotek beställer material från andra bibliotek som fjärrlån för sina egna studerande och anställda. Material från Konstuniversitetets bibliotek lånas dessutom ut som fjärrlån till andra bibliotek. Fjärrlån och kopior skickas inte direkt till privata kunder, utan begäran ska alltid göras via det lokala biblioteket. Avgifterna för fjärrlån finns i prislistan över tjänster.  

Fjärrlån för studerande och anställda vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetets bibliotek beställer material från andra bibliotek (förutom biblioteken i huvudstadsregionen beträffande Konstuniversitetets biblioteks verksamhetsställen i Helsingfors) till studerande som är närvarande under läsåret och till anställda. Material beställs också till studerande som är närvarande under läsåret och anställda vid läroanstalterna i Kuopio som använder sambiblioteket. Fjärrlån beställs i första hand genom att fylla i blanketten på Arsca, men beställningen kan också göras på biblioteket eller genom att skicka e-post:  

Fjärrlån till bibliotek

Konstuniversitetets bibliotek skickar fjärrlån till andra bibliotek. Fjärrlån skickas endast utanför huvudstadsregionen. Ett undantag är Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio som skickar fjärrlån till hela Finland. Lånetiden för materialet är 28 dygn.  

Artikelkopior skickas endast på publikationer som inte är tillgängliga någon annanstans (till exempel på Depåbiblioteket). Lärdomsprov lånas inte ut som fjärrlån, med undantag för Sibelius-Akademins lärdomsprovsamling vid Helsingfors bibliotek som i undantagsfall (14 dygns samling) kan kopieras som läsesalslån.  

Använd i första hand blanketten för beställning av fjärrlån till bibliotek. Det går också att kontakta oss per e-post: