Alma

Korttiluettelo

Konstuniversitetets bibliotek tar i bruk det nya bibliotekssystemet Alma sommaren 2020. På denna sida finns samlad information om de förändringar som systembytet medför samt länkar till bibliotekets aktuella meddelanden som gäller Alma.

Vad är Alma?

Alma är ett bibliotekssystem som fungerar i bakgrunden och som innehåller bibliotekets tryckta och elektroniska material samt kunduppgifter. Kunderna märker inte systemet, utan sökgränssnittet är detsamma som tidigare, dvs. Arsca.

När tas Alma i bruk?

Systemet tas i bruk i månadsskiftet juli–augusti 2020. I övergångsskedet i juli går det inte att reservera material i Arsca-tjänsten eller förnya lån. Du kan inte heller uppdatera dina uppgifter eller betala förseningsavgifter. I Arsca kan du söka material och använda databaser och elektroniska samlingar. Arscas tjänster som varit ur bruk i juli blir tillgängliga på nytt i juli–augusti efter att Alma har tagits i bruk. Lånens förfallodagar har flyttats fram till den 15 september.

Vilka förändringar medför Alma?

Alma förbättrar bibliotekets verksamhet, men användaren märker inte tjänsten direkt. Det sker dock förändringar i inloggningen till Arsca, som även framöver utgör kundgränssnittet: Konstuniversitetets anställda och studerande loggar i fortsättningen in i tjänsten med Uniarts-användaridentifikationen (Haka-inloggning), medan övriga kunder använder sin e-postadress. Bibliotekskortet behöver du bara för att låna material på biblioteket.

Vad måste jag göra?

Om du har sparade favoriter eller sökningar i Arsca ska du ta dem tillvara senast den 30 juni. I augusti sparar du dem sedan på nytt i dina uppgifter i Arsca efter att Alma har tagits i bruk. Om dina kunduppgifter inte omfattar en fungerande e-postadress kan du inte logga in i Arsca (se föregående punkt): kontakta biblioteket för att lägga till en e-postadress till dina uppgifter.