Alma – vårt nya bibliotekssystem

Korttiluettelo

Konstuniversitetets bibliotek tog i bruk det nya bibliotekssystemet Alma i juli 2020. På denna sida finns information om de förändringar som systembytet medför samt länkar till bibliotekets aktuella meddelanden som gäller Alma.

Vad är Alma?

Alma är ett bibliotekssystem som fungerar i bakgrunden och som innehåller bibliotekets tryckta och elektroniska material samt kunduppgifter. Kunderna märker inte systemet, utan sökgränssnittet är detsamma som tidigare, dvs. Arsca.

Vilka förändringar medförde Alma?

Alma har förbättrat bibliotekets verksamhet, men användaren märker inte tjänsten direkt. Det sker dock förändringar i inloggningen till Arsca, som även framöver utgör kundgränssnittet: Konstuniversitetets anställda och studerande loggar i fortsättningen in i tjänsten med Uniarts-användaridentifikationen (Haka-inloggning), medan övriga kunder använder sin e-postadress eller Finna-kod. Bibliotekskortet behövs endast för att låna material på biblioteket.

I det nya bibliotekssystemet begränsas den totala utlåningstiden, inte antalet gånger ett lån kan förnyas. Bibliotekslån kan från och med utlåningsdagen förnyas högst enligt följande: 14 dygns lån 180 dagar framåt och 28 dygns lån 730 dagar framåt. Du kan till exempel förnya ett 28 dygns lån varje dag om du vill i två års tid. Förfallodagen flyttas varje gång 28 dagar framåt från den dag du förnyar lånet.

Via Alma kan meddelanden bättre än tidigare skickas elektroniskt direkt till kunderna. Meddelanden som biblioteket skickar, till exempel påminnelser om förseningar, skickas i fortsättningen i regel endast per e-post. I brevform skickas endast uppmaningar att returnera försvunnet (dvs. 42 dygn försenat) material jämte en faktura på det oreturnerade materialet.

Vad krävs av mig

Om du inte har en fungerande e-postadress i dina kunduppgifter kan du inte logga in i Arsca. Kontakta biblioteket för att komplettera dina uppgifter med en e-postadress. Favoritlistor och sökningar som sparats i Arsca har inte överförts till det nya systemet. Om du vill kan du göra dem på nytt i dina uppgifter i Arsca.

Uppdatering av egna uppgifter

Kontrollera också dina egna uppgifter i Arsca och korrigera oriktiga eller bristfälliga uppgifter i WebOodi (studerande), Mepco (anställda) eller Arsca (övriga kunder). Om dina uppgifter är riktiga och uppdaterade i Arsca krävs inga åtgärder. I annat fall ska du uppdatera dina uppgifter:

Studerande

Kontrollera och korrigera vid behov dina uppgifter i WebOodi. Eftersom Uniarts-e-postadressen överförs till Arsca direkt från WebOodi behöver du bara kontrollera din gatuadress. Du kan lägga till ditt telefonnummer och (om du vill) din personliga e-postadress i Arsca genom att fylla i denna blankett i Arsca. Telefonnumret och den personliga e-postadressen överförs inte från WebOodi till bibliotekssystemet. Om du är ny studerande: du kan meddela dessa uppgifter samtidigt som du hämtar ditt bibliotekskort på biblioteket.

Personal och lärare

Kontrollera och korrigera vid behov dina uppgifter i Mepco. Eftersom Uniarts-e-postadressen och tjänstetelefonnumret överförs till Arsca direkt från HR-systemet behöver du bara kontrollera din gatuadress. Om du vill lägga till en personlig e-postadress eller ett telefonnummer i Arsca ska du fylla i dessa på denna blankett i Arsca. Använd inte Mepcos blankett för ändring av personuppgifter för att meddela dessa uppgifter. Ange också önskat kontaktspråk, dvs. förvalt språk (finska, svenska, engelska) i Mepco. Då får du i fortsättningen de e-postmeddelanden som biblioteket skickar (förfallodagspåminnelser osv.) automatiskt på detta språk.

Övriga kunder

Om det finns något att korrigera i dina uppgifter ska du meddela de ändrade uppgifterna med blanketten för ändring av personuppgifter i Arsca. Ange också önskat kontaktspråk (finska, svenska, engelska) i Arsca. Då får du i fortsättningen de e-postmeddelanden som biblioteket skickar (förfallodagspåminnelser osv.) automatiskt på detta språk.