Bibliotekskort

Anvisningar för anskaffning av bibliotekskort både för studerande och anställda vid Konstuniversitetet samt för utomstående kunder. Med bibliotekskortet kan man låna material vid bibliotekets samtliga verksamhetsställen.

Allmän information om bibliotekskortet

Konstuniversitetets bibliotek är öppet för alla. När du tar emot bibliotekskortet förbinder du dig att följa användningsreglerna för Konstuniversitetets bibliotek.

En person som fyllt 15 år och som har en finländsk personbeteckning och gatuadress i Finland kan registrera sig som kund i biblioteket. Ett undantag är utbytesstuderande, lärare och forskare som besöker universitetet och som kan registrera sig som kunder oberoende av ovan nämnda villkor.

För att registrera sig som kund vid biblioteket behövs ett giltigt identitetsbevis med foto (pass, identitetskort, uppehållstillståndskort eller körkort). Kunder under 15 år ska ha vårdnadshavarens samtycke till att skaffa ett bibliotekskort.

Bibliotekskortet är gratis. Om du tappar bort ditt bibliotekskort är det nya kortet avgiftsbelagt enligt prislistan över tjänster.

Kom ihåg att se till att dina kontaktuppgifter, i synnerhet din e-postadress, är uppdaterade. Påminnelser, ankomstmeddelanden osv. skickas till den e-postadress som du har meddelat biblioteket. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Peppi (studerande), Mepco (personal) eller Arsca (övriga kunder). Kontakta bibliotekets kundtjänst vid behov.

Studerande och anställda vid Konstuniversitetet

Som studerande eller anställd vid Konstuniversitetet kan du använda antingen det traditionella fysiska bibliotekskortet, kortet i mobilappen Tuudo eller båda. Utöver dessa har du tillgång till det virtuella bibliotekskortet som finns i webbiblioteket Arsca.

Om du vill ha ett traditionellt fysiskt bibliotekskort ska du besöka biblioteket under kundtjänstens öppettider. Ta med dig ditt identitetsbevis så hittar vi dina uppgifter i universitetets personuppgiftssystem och skapar ett bibliotekskort åt dig. Du behöver inte fylla i kortansökningsblanketten på förhand.

Så här tar du i bruk det digitala bibliotekskortet i Tuudo

Studerande och personal vid Konstuniversitetet kan använda det digitala bibliotekskortet via mobilappen Tuudo. Du får bibliotekskortet i bruk genom att ladda ner Tuudo i appbutiken. Kortet är tillgängligt genast.

Virtuellt bibliotekskort i Arsca

I webbiblioteket Arsca hittar du både det virtuella kortet som skaffats via Tuudo och streckkoden för det fysiska bibliotekskortet som hämtats vid bibliotekets kundtjänst. Logga in i Arsca (anvisning för at logga in) och välj Bibliotekskort i menyn Mitt konto. Tuudo-kortet och det virtuella kortet i Arsca fungerar i bibliotekets automater när det visas på telefonens display. Kontrollera att telefonens display är tillräckligt klar.

Användning av biblioteket efter utexaminering eller efter att anställningsförhållandet upphört

Tuudo-appen och Tuudos digitala bibliotekskort står till ditt förfogande under dina studier eller ditt anställningsförhållande. När studierna eller anställningsförhållandet upphört, slutar Tuudo att fungera. Din kundrelation till biblioteket fortsätter dock även efter att du utexaminerats eller anställningsförhållandet upphört. Du behöver inget nytt bibliotekskort, utan du kan fortfarande använda det virtuella bibliotekskortet i Arsca. Om du vill kan du också få ett traditionellt bibliotekskort.

När du utexamineras eller ditt anställningsförhållande upphör, kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Kom ihåg att byta e-postadressen som är länkad till bibliotekskortet till en annan adress än Uniarts-adressen. Du kan uppdatera din e-postadress med blanketten i Arsca så länge ditt Uniarts-användarnamn är giltigt. Om ditt användarnamn har upphört att gälla ska du besöka bibliotekets kundtjänst för att uppdatera din e-postadress.

Kunder utanför Konstuniversitetet

Om du inte är studerande eller anställd vid Konstuniversitetet ska du registrera dig som bibliotekskund med en webblankett. Du kan också fylla i en pappersblankett i bibliotekets kundtjänst. Efter att du fyllt i blanketten får du ett bibliotekskort från biblioteket under kundtjänstens öppettider.

Virtuellt bibliotekskort

Utöver det traditionella fysiska bibliotekskortet har du också tillgång till ett virtuellt bibliotekskort som finns i webbiblioteket Arsca. Logga in i Arsca (anvisning för at logga in) och välj Bibliotekskort i menyn Mitt konto. Det virtuella bibliotekskortet fungerar i bibliotekets automater när det visas på telefonens display. Kontrollera att telefonens display är tillräckligt klar.