Prislista över tjänster

Betalningssätt

Betalkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) och nätbetalning i Finna.
Det är inte möjligt att betala med kontant på Konstuniversitetets biblioteksenheter.

Förseningsavgifter

 • 0,10 € / exemplar / dag.
 • Korttidslån: 0,20 €/exemplar/dag

Bibliotek tar ut en förseningsavgift på högst 20 €/kund, eller 30 €/kund ifall faktura har skickats (faktureringsavgift 10€).​

Ersättningspriser

 • Böcker: 70 €
 • Tidskrifter: 20 €
 • Kirjat: 70 €
 • Lehdet: 20 €
 • Noter:
  • I kategori 20 € (t.ex. enskilda körverk, enskilda sånger, minipartitur)
  • II kategori 50 € (t.ex. kammarmusik, sångsamlingar)
  • III kategori 80 € (t.ex. stora partitur, pianopartitur, samtida musik)
  • Samlade verk: Ersättningspriset bestäms från fall till fall.
  • ( Biblioteket förbehåller sig rätten att bestämma på vilken kategori noten som ska ersättashör till.)
 • Mapp: 5 €
 • DVD-skivor: 100 €
 • Lärdomsprov: 100 €
 • CD-skivor: 30 €
 • Kopia på teaterpjäs: 10 €
 • Ersättningspris för bibliotekskasse (som lånas ut): 10 €
 • Nytt bibliotekskort som ersätter borttappat kort: 2 €

Kopior

 • Enstaka kopior och utskrifter: 0,40 € / sida (svartvit); 1 € / sida (färg)
 • Utskrifter och kopior till externa kunder: https://fi.printincity.com/

Fjärrlån


Fjärrlån för Konstuniversitetets studerande och personal

Fjärrlån från Finland: gratis

Artikelkopior från Finland: avgift enligt sändande biblioteks prislista (gratis från Depåbiblioteket)

Fjärrlån från andra länder: kostnaden för fjärrlånet bestäms enligt det utlånande bibliotekets prislista samt returportot för materialet.

Artikelkopior från utlandet: avgift enligt sändande biblioteks prislista

Fjärrlån för bibliotek (endast utanför huvudstadsregionen)

Fjärrlån från Konstuniversitetets bibliotek: 9 € / exemplar

Kopior på samlingar i Konstuniversitetets bibliotek: 6 € / artikel (övriga kopior från fall till fall)