Prislista över tjänster

Betalningssätt

Betalkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) och nätbetalning i Finna.
Det är inte möjligt att betala med kontant på Konstuniversitetets biblioteksenheter.

Reservationer

-Gratis på webben.
-Bibliotekspersonalen utför: 1 € / reservation. 

Förseningsavgifter

-0,10 € / exemplar / dag.
-Korttidslån: 0,20 €/exemplar/dag

Bibliotek tar ut en förseningsavgift på högst 20 €/kund, eller 30 €/kund ifall faktura har skickats (faktureringsavgift 10€).​

Ersättningspriser

-Böcker: 70 €
-Tidskrifter: 20 €
-Noter:
-I kategori 20 € (t.ex. enskilda körverk, enskilda sånger, minipartitur)
-II kategori 50 € (t.ex. kammarmusik, sångsamlingar)
-III kategori 80 € (t.ex. stora partitur, pianopartitur, samtida musik)
-Samlade verk: Ersättningspriset bestäms från fall till fall.
( Biblioteket förbehåller sig rätten att bestämma på vilken kategori noten som ska ersättas
hör till.)
-DVD-skivor: 100 €
-Lärdomsprov: 100 €
-CD-skivor: 30 €
-Kopia på teaterpjäs: 10 €
-Bibliotekskasse: 5 €
-Nytt bibliotekskort som ersätter borttappat kort: 2 €

Kopior

-Enstaka kopior och utskrifter: 0,40 € / sida (svartvit); 1 € / sida (färg)
-Utskrifter och kopior till externa kunder: https://fi.printincity.com/
-Mapp: 5 €

Fjärrlån


Fjärrlån för Konstuniversitetets studerande och personal

Fjärrlån från Finland: gratis

Artikelkopior från Finland: avgift enligt sändande biblioteks prislista (gratis från Depåbiblioteket)

Fjärrlån från andra länder: kostnaden för fjärrlånet bestäms enligt det utlånande bibliotekets prislista samt returportot för materialet.

Artikelkopior från utlandet: avgift enligt sändande biblioteks prislista

Fjärrlån för bibliotek (endast utanför huvudstadsregionen)

Fjärrlån från Konstuniversitetets bibliotek: 9 € / exemplar

Kopior på samlingar i Konstuniversitetets bibliotek: 6 € / artikel (övriga kopior från fall till fall)