Prislista över tjänster

Betalningssätt

Betalkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) och nätbetalning i Finna.

Det är inte möjligt att betala med kontant på Konstuniversitetets biblioteksenheter.

Priserna är momsfria om inget annat anges.

Förseningsavgifter

 • 28 dygns lån: 0,20 € / lån / dag, högst 6,00 €
 • 14 dygns lån: 0,40 € / lån / dag, högst 12,00 €

Den högre förseningsavgiften på 0,40 € gäller samlingar av kortlån som är följande: 

 • Kuopio biblioteks kursböcker och julnoter 
 • Sörnäs campusbiblioteks kursböcker och DVD-skivor 
 • Lärdomsprov som lånas vid Tölö campusbibliotek 

Förseningsavgiften börjar räknas från och med förfallodagen tills lånet förnyas eller returneras, dock högst i 30 dagar. Bibliotek tar ut en förseningsavgift på högst 20 €/kund, eller 30 €/kund ifall faktura har skickats (faktureringsavgift 10€).​

Ersättningspriser

 • Böcker: 80 €
 • Tidskrifter: 25 €
 • Noter:
  • I kategori 30 € (t.ex. enskilda körverk, enskilda sånger, minipartitur)
  • II kategori 60 € (t.ex. kammarmusik, sångsamlingar)
  • III kategori 90 € (t.ex. stora partitur, pianopartitur, samtida musik)
  • Samlade verk: Ersättningspriset bestäms från fall till fall.
  • ( Biblioteket förbehåller sig rätten att bestämma på vilken kategori noten som ska ersättashör till.)
 • Mapp: 7 €
 • DVD-skivor: 100 €
 • Lärdomsprov: 100 €
 • CD-skivor:
  • 1-3 CD-skivor: 30e
  • 4-6 CD-skivor: 70e
  • 7 CD-skivor eller fler: 100e
 • Kopia på teaterpjäs: 20 €
 • Nytt bibliotekskort som ersätter borttappat kort: 3 €
 • Experttjänster för informationssökning för forskargrupper utifrån (inte för dem som affilierats vid Konstuniversitetet) 50 € / h

Kopior

 • Enstaka kopior och utskrifter: 0,40 € / sida (svartvit); 1 € / sida (färg)
 • Utskrifter och kopior till externa kunder: https://fi.printincity.com/

Fjärrlån


Fjärrlån för Konstuniversitetets studerande och personal

Fjärrlån från Finland: gratis

Artikelkopior från Finland: avgift enligt sändande biblioteks prislista (gratis från Depåbiblioteket)

Fjärrlån från andra länder: kostnaden för fjärrlånet bestäms enligt det utlånande bibliotekets prislista samt returportot för materialet.

Artikelkopior från utlandet: avgift enligt sändande biblioteks prislista

Fjärrlån för bibliotek (endast utanför huvudstadsregionen)

Fjärrlån från Konstuniversitetets bibliotek: 9 € / exemplar

Kopior på samlingar i Konstuniversitetets bibliotek: 6 € / artikel (övriga kopior från fall till fall)