Användning av lokaler och meröppet bibliotek

Alla kunder kan använda bibliotekets lokaler, utrustning och material även under meröppettiderna.

Användning av bibliotekets lokaler och utrustning

I bibliotekens mångsidiga lokaler kan du använda material, arbeta ostört och göra grupparbeten. Se de biblioteksspecifika tilläggsuppgifterna om lokalerna, bokning av grupparbetsutrymmen och lyssningsrum samt utrustningen i lokalerna:

Användning av det meröppna biblioteket

Konstuniversitetets bibliotek är öppet för alla under den meröppna tiden. Kundservicen är inte i bruk under den meröppna tiden. Under meröppettiderna är det fritt inträde till campusbiblioteken i Tölö och Sörnäs. För att uträtta ärenden i Bibliotek i Kuopio på kvällarna efter kundtjänsttiden och på lördagar behöver du ett bibliotekskort och en pinkod.

Under bibliotekets meröppettider kan du:

Under bibliotekets betjäningstider kan du dessutom:

  • sköta ärenden med personalen
  • skaffa ett bibliotekskort i bibliotekets kundtjänst
  • hämta fjärrlån som du beställt från andra bibliotek
  • betala avgifter vid disken (biblioteket tar inte emot kontantbetalningar)