Öppettider och service i februari och mars

Coronabegränsningarna fortsätter enligt Konstuniversitetets riktlinjer och det meröppna biblioteket betjänar i februari och mars.

Sibelius-Akademins bibliotek.

Uppdaterad 22.2.2021: det meröppna biblioteket betjänar i mars.

Bibliotekets tjänster erbjuds fortsättningsvis i begränsad utsträckning som meröppna bibliotek även i februari och mars vid verksamhetsställena i Helsingfors. Observera den skärpta rekommendationen om säkerhetsavstånd, som nu är två meter, och att enligt Konstuniversitetets riktlinjer ska ansiktsmask användas vid universitetet i alla situationer, om det inte finns hälsorelaterade hinder för detta. Läs säkerhetsanvisningarna för arbete i Konstuniversitetets lokaler

Användningen av biblioteket vid verksamhetsställena i Helsingfors har i februari och mars begränsats till endast studerande, forskare och personal vid Konstuniversitetet, och det är endast möjligt att komma in i lokalerna med en personlig passernyckel.  

Begränsningarna gäller dock inte tills vidare bibliotekets verksamhetsställe i Kuopio. I Kuopio är bibliotekets kundtjänst öppen må–fr kl. 12–14, se det meröppna bibliotekets öppettider. Den regionala coronasituationen följs med kontinuerligt och bibliotekets öppettider och kundservicetider kan ändras enligt detta. 

Lånens förfallodagar har flyttats fram till 16.3.2021. Om ditt lån har förfallit 19.10 eller tidigare har förfallodagen inte flyttats fram. Datumet för avhämtning av reserverat material har flyttats fram till 22.3.2021. 

I februari kan utomstående kunder om de så önskar lämna tillbaka sina lån 19.2 kl. 14–17. Återlämningsplatsen är framför ingången till Sibelius-Akademin på Tölöviksgatan 16 D.  

Till bibliotekens begränsade tjänster hör hämtning av material från hyllan på egen hand eller så kan man göra en reservering, varvid materialet kan avhämtas från reserveringshyllan. Materialet lånas ut med en låneautomat. Om du glömde bibliotekskortet hemma kan du använda mobilbibliotekskortet: läs anvisningarna om hur du använder mobilbibliotekskortet. Nya studerande, om du behöver ett kort, kontakta biblioteket.   

Servicepunkter och lyssningsrum är stängda. Ingen annan vistelse i bibliotekets lokaler är tillåten. Rådgivning tillhandahålls via telefon och e-post. Kontrollera betjäningstider i Arsca. Det är möjligt att betala avgifterna bara på nätet. Läs anvisningar för nätbetalning.

Kundmaskinerna är i begränsad användning till snabb utskrift och kopiering. Omfattande webbtjänster finns i Arsca och med Uniarts-koderna har du tillgång till allt e-material 24/7.  

Till skillnad från tidigare uppgifter förblir även den beställande fjärrtjänsten stängd åtminstone i februari och mars.