Öppettider och service från februari till maj

Coronabegränsningarna fortsätter enligt Konstuniversitetets riktlinjer och det meröppna biblioteket betjänar i maj.

Sibelius-Akademins bibliotek.

Uppdaterad 11.3 och 4.5.2021: På grund av den försämrade koronasituationen stängs dörrarna på Konstuniversitetets lokaler fram till den 30 maj 2021, och tillgång till lokalerna är endast möjlig med en personlig åtkomstnyckel. På grund av ytterligare begränsningar har förfallodagen för lån flyttats och reserveringarsköer måste demonteras. Läs mer om förfallodagar och reserveringar nedan.

Uppdaterad 22.2.2021: det meröppna biblioteket betjänar i mars.

Bibliotekets tjänster erbjuds fortsättningsvis i begränsad utsträckning som meröppna bibliotek fram till den 30 maj 2021 vid verksamhetsställena i Helsingfors. Observera den skärpta rekommendationen om säkerhetsavstånd, som nu är två meter, och att enligt Konstuniversitetets riktlinjer ska ansiktsmask användas vid universitetet i alla situationer, om det inte finns hälsorelaterade hinder för detta. Läs säkerhetsanvisningarna för arbete i Konstuniversitetets lokaler

Användningen av biblioteket vid verksamhetsställena i Helsingfors har begränsats till endast studerande, forskare och personal vid Konstuniversitetet, och det är endast möjligt att komma in i lokalerna med en personlig passernyckel.  

Begränsningarna gäller dock inte tills vidare bibliotekets verksamhetsställe i Kuopio. I Kuopio är bibliotekets kundtjänst öppen må–fr kl. 12–14, se det meröppna bibliotekets öppettider. Den regionala coronasituationen följs med kontinuerligt och bibliotekets öppettider och kundservicetider kan ändras enligt detta. 

Förfallodagar

Lånens förfallodagar har flyttats fram till september för Sibelius Akademins material.

För material från Bildkonstakademin och Teaterhögskolan är förfallodagen den 1 oktober 2021. Skälet till det senare förfallodagen är gripandet av Bildkonstakademins och Teaterhögskolans biblioteksenheter från och med den 30 april, när biblioteken kommer att gå samman i det nya Sörnäs biblioteket. Det nya biblioteket öppnas i början av september 2021 (nyhet på engelska).

Om ditt lån har förfallit 19.10 eller tidigare har förfallodagen inte flyttats fram.

Reserveringar

Datumet för avhämtning av reserverat material har flyttats fram till 22.3.2021. Om dina reservaringar fortfarande är relevant ber vi dig att göra dem igen och, om nödvändigt, kontakta biblioteket.

I så fall datumet för avhämtning av reserverat material kommer att vara den 1 juni 2021 för material från Sibelius-Akademin och Kuopio.

Bildkonstakademins och Teaterhögskolans material kan inte reserveras vid återföreningen av biblioteksenheterna från och med den 1 maj 2021.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter som drabbar kunderna genom arrangemanget av bokningar.

Tjänster

I februari kan utomstående kunder om de så önskar lämna tillbaka sina lån 19.2 kl. 14–17. Återlämningsplatsen är framför ingången till Sibelius-Akademin på Tölöviksgatan 16 D.  

Till bibliotekens begränsade tjänster hör hämtning av material från hyllan på egen hand eller så kan man göra en reservering, varvid materialet kan avhämtas från reserveringshyllan. Materialet lånas ut med en låneautomat. Om du glömde bibliotekskortet hemma kan du använda mobilbibliotekskortet: läs anvisningarna om hur du använder mobilbibliotekskortet. Nya studerande, om du behöver ett kort, kontakta biblioteket.   

Servicepunkter och lyssningsrum är stängda. Ingen annan vistelse i bibliotekets lokaler är tillåten. Rådgivning tillhandahålls via telefon och e-post. Kontrollera betjäningstider i Arsca. Det är möjligt att betala avgifterna bara på nätet. Läs anvisningar för nätbetalning.

Kundmaskinerna är i begränsad användning till snabb utskrift och kopiering. Omfattande webbtjänster finns i Arsca och med Uniarts-koderna har du tillgång till allt e-material 24/7.  

Till skillnad från tidigare uppgifter förblir även den beställande fjärrtjänsten stängd fram till den 9 maj 2021.