Publikationsarkivet Taju har öppnats

Konstuniversitetets nya publikationsarkiv Taju öppnades den 9 februari 2021 och det ersätter Helda och Doria som tidigare varit i bruk vid Konstuniversitetet.

Digitaliserad noten.
I Taju hittar man bl.a. digitaliserade noter.

Taju är Konstuniversitetets nya publikationsarkiv nya publikationsarkiv (nyhet på finska), som öppnades den 9 februari 2021. I Taju lagras material som producerats vid Konstuniversitetet som avhandlingar, lärdomsprov, konstnärliga forskningar, parallellpublicerade vetenskapliga artiklar, publikationsserier, undervisningsmaterial samt digitaliserade noter, bandupptagningar och konsertinspelningar. Taju finns på adressen taju.uniarts.fi.

Samlingar som tidigare fanns i Helda och Doria i biblioteket har överförts till Taju. Från Helda överfördes Konstuniversitetets skriftliga lärdomsprov, publikationsserier och annat vetenskapsbaserat skriftligt material. Från Doria överfördes digitalt musikmaterial från Sibelius-Akademins bibliotek. De bestående länkarna (URN-adresserna) till materialen från Helda och Doria styrs nu till Taju.

I och med användningen av Uniarts-identifikation får konstuniversitetets studerande bättre tillgång till material med begränsad tillgång. I Taju finns till exempel en stor del av Sibelius-Akademins konsertinspelningar sedan 1960-talet. Dessa har man tidigare endast kunnat lyssna på vid en Doria-terminal i Sibelius-Akademins bibliotek. Dessa överförs så småningom till samlingen ”Inspelningar (tillgängligt med Uniarts-inloggning)”, varefter man kan lyssna på dem i Taju genom att logga in med Uniarts-koder.

Även samlingsstrukturen har förenklats, varvid alla skriftliga läroprov (även Acta Scenica-serien) nu finns i en och samma samling. I Taju är det lättast att hitta ett läroprov i ett visst läroämne eller delar av en speciell publikationsserie genom att använda ämnesbegränsningarna i den högra spalten.

Allt material i Taju kan även sökas via bibliotekets söktjänst Arsca.

Mer information

Erkki Nurmi, erkki.nurmi@uniarts.fi  

+35840 710 4222