Ny student, välkommen till biblioteket!

Äpplen och bok.

Välkommen till Konstuniversitetets bibliotek! Du kan få tillförlitlig och forskningsbaserad information från oss, både i tryckt och i elektronisk form. Du kan arbeta och läsa i biblioteket. Om du behöver hjälp med biblioteksanvändning och informationssökning, bibliotekets personal hjälper gärna. Biblioteket anordnar också informationsevenemang för studenter!

Det första du behöver göra är att skaffa ett bibliotekskort. Information om studenterna vid Konstuniversitetet överförs automatiskt till biblioteket. Om du är student vid Savonia eller konservatoriet, kan du ansöka om ditt bibliotekskort i förväg online och sedan hämta kortet från biblioteket med ditt ID. Bibliotekskortet är personligt och måste uppvisas när man lånar material från biblioteket.

Verksamhetsställenas öppettider och kontaktuppgifter finns på bibliotekets hemsida. Under meröppettiderna kan du arbeta självständigt i biblioteket även om det inte finns någon personal närvarande. Du kan hämta reserveringar samt låna och återlämna material med självbetjäningsmaskinen. I Kuopio kan du besöka biblioteket under meröppettiderna med hjälp av Arsca-bibliotekskortet och din personliga PIN-kod.

Söktjänsten Arsca låter dig hitta information, söka i bibliotekets samlingar, reservera böcker och förnya dina lån. Konstuniversitetets studenter loggar in på nätbiblioteket Arsca med sitt Uniarts-konto, som ger tillgång till e-material även hemifrån. Alla andra kunder loggar in på Arsca med sin e-postadress.

När du loggar in på Arsca får du tillgång till ett e-bibliotekskort som du kan använda för att låna material på samma sätt som med ditt fysiska bibliotekskort. Du kan också ta en skärmbild av ditt e-bibliotekskort, vilket gör det lätt tillgängligt för dig. Håll både ditt fysiska bibliotekskort och ditt e-bibliotekskort i säkert förvar.

Bibliotekets personal hjälper dig gärna, välkommen! 

Följ oss på Facebook