Campusbiblioteket i Sörnäs öppnade 27.9.2021

Välkommen till campusbiblioteket i Sörnäs från och med måndag 27.9.2021!

Teaterhögskolans torget.

Biblioteket öppnade 27.9. i Konstuniversitetets byggnad Kookos, utvidgat till de tidigare bibliotekslokalerna vid Teaterhögskolan. I det nya biblioteket har man samlat materialet från Bildkonstakademin och Teaterhögskolan under samma tak. 

Biblioteket har många olika utrymmen för såväl arbete som lugn och ro: läsplatser, kunddatorer, utrymmen där du kan använda din egen bärbara dator samt två grupparbetsrum. På grund av renoveringen kan en del av lokalerna ännu vara halvfärdiga när biblioteket öppnar och en del av materialet finns ännu inte på hyllorna.   

I samband med flytten har bibliotekets klassificering förnyats. Vår nya klassificering hittar du i nätbiblioteket Arscas klassificeringsguide.   

Biblioteket erbjuder kundbetjäning från måndag till fredag och det meröppna biblioteket är öppet för alla enligt husets öppettider. Öppettiderna hittar du på Arscas ingångssida.  

Kom ihåg coronabegränsningarna när du besöker biblioteket. I universitetets lokaler ska man använda mask, se till att hålla tillräckliga avstånd och sörja för god handhygien. Man får inte komma till universitetet när man är sjuk. Om du har feber, förkylningssymtom, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona kan du inte komma till campus.  

Läs säkerhetsanvisningarna för arbete och uträttande av ärenden i Konstuniversitetets lokaler.