Bibliotekets tjänster i januari 2022

Bibliotekets verksamhet är begränsad i januari 2022 på grund av coronasituationen.

Kundservicen i campusbiblioteken i Helsingfors är tills vidare stängd på grund av den försämrade coronasituationen. Det meröppna biblioteket är normalt tillgängligt för alla kunder. Begränsningar gäller inte Kuopio biblioteket.

Till bibliotekens begränsade tjänster hör att hämta material från hyllan på egen hand eller genom att göra en reservation som kan avhämtas från reservationshyllan. Materialet lånas ut med en låneautomat. Om du har glömt ditt bibliotekskort hemma kan du använda det mobila bibliotekskortet: läs anvisningarna för användning av det mobila bibliotekskortet. Om du behöver ett bibliotekskort, kontakta biblioteket. Kundservice ges endast per telephon och e-post. Kontrollera öppettiderna och telefonservicetiderna i Arsca.

Kunddatorerna är i begränsad användning till snabb utskrift och kopiering. Omfattande webbtjänster är tillgängliga i Arsca och som studerande vid Konstuniversitetet har du med ditt Uniarts-användarnamn tillgång till allt e-material dygnet runt. Betalningar kan endast betalas på nätet. Läs anvisningarna om nätbetalning

Vi ber alla som besöker bibliotekets lokaler att iaktta säkerhetsavstånd och god handhygien, att använda mask eller visir om det inte finns hälsomässiga hinder för användningen samt att uträtta sina ärenden snabbt. Onödig vistelse eller onödigt arbete i bibliotekets lokaler är inte önskvärt under begränsningarna.

Förfallodagen för material som lånats före jul är 13.1.2022. Kom ihåg att förnya eller lämna tillbaka ditt lån senast på förfallodagen. Förnyandet sker i webbiblioteket Finna genom att man loggar in i sina egna uppgifter. Fjärrlåneservicen för Konstuniversitetets personal och studerande fungerar normalt.

På grund av coronasituationen tar biblioteket tills vidare inte emot grupper. Vi följer med coronavirusepidemisituationen och vid behov ändrar vi linjedragningen för servicen med snabb tidtabell. Tack för ansvarsfullt agerande!