Begränsade tjänster i Helsingfors i december

I linje med Konstuniversitetets riktlinjer fungerar biblioteket som ett meröppet bibliotek med begränsade tjänster från 1 till 18 december på Helsingfors enheter.

En bokhylla.

Bibliotekets användning är möjlig bara för studenter, forskare och personal vid Konstuniversitetet. Tillgång till lokalerna sker endast med personlig nyckel. Begränsningarna gäller inte bibliotekets enhet i Kuopio.

Att biblioteket har begränsade tjänster betyder att man kan hämta material själv från hyllan eller genom att reservera materialet och sedan hämta reservationen från reservationshyllan. Du kan låna material vid låneautomaten. Om du glömde ditt bibliotekskort hemma, kan du använda det mobila bibliotekskortet: Läs anvisningarna här. Kunddatorerna är tillgängliga med begränsningar och kan användas för snabb utskrivning och kopiering.

Servicepunkter och lyssningsrum är stängda. Ingen annan vistelse i bibliotekets lokaler är tillåten. Rådgivning tillhandahålls via telefon och e-post. Kontrollera betjäningstider i Arsca. Det är möjligt att betala avgifterna bara på nätet. Läs anvisningar för nätbetalning.

Förfallodagen på alla lån förlängs fram till 14.1.2021, men om förfallodagen på dina lån har varit 19.10 eller före detta datum, förfallodagen förlängs inte. Gäster utanför universitetet kan returnera lån till returlådan vid Musikhusets infopunkt i enlighet med Musikhusets öppettider fram till 2 december, som är sista dagen Musikhuset är öppet i december.

Biblioteket är stängt i Helsingfors och Kuopio från 19 december 2020 fram till 10 januari 2021. Fjärrtjänsten är inte tillgänglig fram till 10 januari 2021.

Omfattande webbtjänster är tillgängliga för dig på Arsca och med ditt Uniarts-konto har du tillgång till e-resurserna dygnet runt varje dag. Läs mer om riktlinjer för besök till Konstuniversitetets lokaler och coronavirusets inverkan på universitetet på Konstuniversitetets hemsida.