AV-material

Bibliotekets AV-material omfattar musikinspelningar, konstnärsdokumentärer, teater, dans och film. AV-material i olika format kan lånas eller användas i bibliotekets lokaler. Dessutom finns ljudinspelningar och rörligt bildmaterial tillgängliga som direktuppspelningar via databaser.

Bildkonstakademins bibliotek

Bildkonstakademins bibliotek

Bibliotekets AV-material består främst av DVD-skivor inom bildkonst, så som konstnärsdokumentärer, videokonst och experimentella filmer. Materialets lånetid är 14 dagar.

 

Databasen Art and Architecture in Video står också till kundernas förfogande. Dess videosamling kan streamas live och innehåller bl.a. dokumentärer och intervjuer från bildkonstens område [länk].

 

I bibliotekets Tysta AV- och studierum kan man, utrustad med hörlurar, titta på film på en liten skärm. Rummet kan inte reserveras, utan står till alla kunders förfogande under bibliotekets öppettider.

Sibelius­-Akademins bibliotek

Sibelius­-Akademins bibliotek

Kärnan i bibliotekets inspelningssamling består av västerländsk konstmusik. Också jazz- och folkmusikinspelningar anskaffas för att täcka undervisningens behov. Av centrala verk skaffas historiska och nya tolkningar. Till samlingarna anskaffas också dokumentära ljudinspelningar så som mästarkurser och instrumentdemonstrationer.

Bibliotekets samling av ljudinspelningar är uppdelad på två samlingar. Större samlingen har en lånetid på 14 dygn och mindre samlingen på 28 dygn. Bibliotekets spolband och övriga inspelningsmaterial har digitaliserats och finns i Doria-databasen (en del av materialet får användas endast i bibliotekets utrymmen).

En del av ljudinspelningarna förvaras i magasinet (t.ex. vinyler, se söktavlorna (pdf) A-B, C-H, I-M, N-R, S-Ö; artister (enligt instrument); körer/sånggrupper; sångare; orkestrar).

Samlingen av videoinspelningar består av DVD-skivor, BD-videoskivor (Blu-ray) och VHS-band. En del av videoinspelningarna förvaras i magasinet.

Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio

Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio

Bibliotekets audiovisuella samling har västerländsk konstmusik som tyngdpunktsområde, i synnerhet kyrkomusikens andel är betydande. I samlingarna finns en del inspelningar som är avsedda att användas i yrkeshögskolans undervisningsprogram i dans samt AV-material som är i Konservatoriets Musiklekskolas användning och fristående från bibliotekets samlingar. I synnerhet bibliotekets DVD-samling har utökats under de senaste åren. Bibliotekets ljudinspelningssamling är uppdelad på referensbibliotekets samling som får avlyssnas i biblioteket och ljudinspelningssamlingen som går att låna. Materialet har en lånetid på 14 dygn. Vid behov får läroinrättningarnas studerande och personal klass- och nattlån ur referensbibliotekets samling.

Teaterhögskolans bibliotek

Teaterhögskolans bibliotek

Bibliotekets AV-material består av CD- och DVD-inspelningssamlingar, som återfinns i Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca. Materialet har en lånetid på 2 veckor. Dessutom finns videodatabaser att tillgå (se bibliotekets lista över databaser).

 

AV-material som inte lånas ut är:

  • inspelningar av konstnärligt arbete som hör till lärdomsprov

  • Inspelningar som hör till referensbiblioteket


Det finns ett grupparbetsrum i biblioteket där man kan bekanta sig med materialet. Grupparbetsrummet reserveras genom att man skriver in reserverad tid i kalendern som finns på rummets dörr.