Aineistot

Kirjaston kokoelmat tarjoavat rikkaita ja monipuolisia aineistoja taiteen alalta niin painetussa kuin sähköisessä muodossa.

Tietoa ja taidetta

Taideyliopiston kirjaston kokoelmat tarjoavat aineistoja taiteen aloilta pääasiallisesti opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tarpeisiin. Lehtiä ja kirjoja on saatavana laajasti kuvataiteesta, musiikista ja esittävistä taiteista sähköisessä ja painetussa muodossa. Kirjastolla on myös merkittävä määrä nuotteja ja näytelmiä. Useissa eri formaateissa olevaa av-aineistoa voi striimata, lainata, tai katsoa ja kuunnella kirjaston tiloissa. Lue lisää Taideyliopiston kirjaston toimipisteiden tiloista ja laitteista.

Tietoa painettujen aineistojen lainauskäytännöistä ja laina-ajoista löydät Palvelut-sivulta. Painettuja ja elektronisia aineistoja voit hakea kirjaston hakupalvelu Arscasta.

Kirjaston hankkimat tietokannat tarjoavat tieteellisiä artikkeleita, kuva-aineistoa, musiikkia, näytelmiä, oopperaa ja paljon muita aineistoja sähköisessä muodossa. Voit ehdottaa tietokantoja ja aineistoja hankittavaksi.

Kirjaston oppaista löydät tarkempaa tietoa oman alasi aineistoista, vinkkejä tiedonhakuun, sekä tietoa muun muassa e-aineistojen lataamisesta ja etäkäytöstä.  

Tietokannat ja sähköiset aineistot

Opinnäytteet

Löydät sekä painetut että sähköiset Taideyliopiston kirjalliset opinnäytteet Arscan kautta. Sähköisiä opinnäytteitä voit selata esim. koulutusohjelmittain Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajussa. Opinnäytteitä säilytetään kirjastossa, poikkeuksena Kuvataideakatemian vuosien 1995-2012 opinnäytteiden dokumentaatiot, jotka sijaitsevat Kuvataideakatemian arkistossa Kaikukadulla ja vuoden 2013 opinnäytteiden dokumentaatiot Taideyliopiston arkistossa N-talolla. Teatterikorkeakoulun kirjastossa säilytetään myös maisteritason opinnäytteiden taiteellisia osioita. 

Erikoiskokoelmat

Kirjastolla on hallussaan ainutlaatuisia erikoiskokoelmia, jotka sisältävät alue- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää aineistoa. Osa kokoelmista on saatu lahjoituksina kotimaisilta kulttuurihenkilöiltä ja taidelaitoksilta. Säveltäjien alkuperäiskäsikirjoituksia ei luovuteta asiakkaiden käyttöön, vaan ne pääsääntöisesti skannataan julkaisuarkisto Tajuun.

Kuvataideakatemian kirjaston Lars-Gunnar Nordströmin kirjakokoelma (Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajussa) sisältää Lars-Gunnar Nordströmin Säätiön Kuvataideakatemian kirjastolle lahjoittaman kuvataiteilija Lars-Gunnar Nordströmin (1924–2014) kotikirjaston. Nordströmin kokoelmasta osa on luetteloitu Arscaan.

Viipurin näyttämön kirjaston kokoelmaan kuuluu näytelmäkäsikirjoituksia ja painettuja näytelmiä, jotka edustavat Viipurin näyttämöllä ennen sotia esitettyjä näytelmiä. Viipurin kokoelman aineisto on luetteloitu Arscaan, ja on saatavilla Teatterikorkeakoulun kirjastossa lukusalikäyttöön.

Sibelius-Akatemian kirjaston lukuparvella voi tutustua Suomen oloissa merkittäviin musiikin antologioiden ja n. 130 säveltäjän koottujen teosten kokoelmaan.