YLE-kuoronuottikokoelman käyttöehdot

Taideyliopiston kirjaston YLE-kuoronuottikokoelman käyttöehdot

Taideyliopiston kirjaston YLE-kuoronuottikokoelma koostuu enimmäkseen kuoromateriaaleista. Kukin materiaali sisältää useita kappaleita (tavallisesti n. 15-60 kpl) samaa nuottijulkaisua. Kokoelman aineisto on tarkoitettu lainattavaksi suomalaisten kuorojen käyttöön. Sen ensisijainen käyttötarkoitus on harjoitus- ja konserttikäyttö, mukaan lukien Taideyliopiston oma opetus-, harjoitus- ja esityskäyttö.

YLE-kuoronuottikokoelma on vastaanotettu lahjoituksena, jonka kunto on vaihteleva. Aineisto tarjotaan lainaksi siinä kunnossa, jossa se on. Osa aineistosta ei ole lainaukseen soveltuvassa kunnossa, tai sen lainattavaksi saattamiseen saattaa liittyä muita ongelmia. Tällainen aineisto ei ole lainattavana, mutta se pyritään saattamaan yleisön saataville Taideyliopiston kirjaston tiloissa.

YLE-kuoronuottikokoelmasta lainataan aineistoa Taideyliopiston ulkopuolelle seuraavilla ehdoilla:

 1. Lainaajana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
 2. Kuoromateriaaleja ei tarvitse lainata kokonaisuudessaan, vaan lainaksi voi ottaa käyttötarkoitukseen sopivan määrän julkaisun kappaleita kuoron koon mukaan.
 3. Laina-aika sovitaan kullekin lainatulle kuoromateriaalille erikseen. Laina-aika sovitaan aineiston aiotun käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi yksittäisen aineistoon perustuvan esityksen kohdalla siten, että laina-aika jatkuu esityksen jälkeen vielä noin kaksi viikkoa. Maksimilaina-aika on normaalisti kuusi kuukautta.
 4. Lainaamisesta ei peritä maksua, mikäli aineisto noudetaan lainaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjastosta Helsingissä.
 5. Aineistoa voi tilata lainaan myös postitse pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tällöin lainaajalta peritään palvelumaksu, joka sisältää postikulut ja mahdolliset laskutuskulut sekä aineiston käsittelykulut.
 6. Palvelumaksusta lähetetään lainaajalle lasku lainaajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
 7. Lainauksesta laaditaan sopimus, jonka osapuolina ovat Taideyliopiston kirjasto ja lainaaja. Sopimukseen merkitään lainattu aineisto korvaushintoineen, lainauspäivä ja eräpäivä.
 8. Aineisto on palautettava eräpäivään mennessä lainaushetkeä vastaavassa kunnossa.
 9. Mikäli lainattua aineistoa jää palauttamatta tai turmeltuu, lainaajan on korvattava palauttamatta jäänyt tai turmeltunut aineisto. Aineiston voi korvata uudella saman julkaisun kappaleella tai rahallisella korvauksella. Rahallinen korvaussumma määräytyy kirjaston määrittelemän, sopimukseen merkityn hinnan mukaan.
 10. Korvauksen voi suorittaa joko kirjastossa tai laskulla. Kirjasto toimittaa pyydettäessä laskun korvattavasta aineistosta. Laskuttamisesta peritään kirjaston hinnaston mukainen palvelumaksu.
 11. Mikäli korvausta tai palvelumaksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lainaaja menettää YLE-kokoelman käyttöoikeuden ja kirjasto siirtää korvauksen perintätoimiston hoidettavaksi. Lainaaja saa menetetyn lainausoikeuden takaisin suoritettuaan kaikki lainaan ja korvaukseen liittyvät maksut.