Biblioteket stängt från och med 18.3. – tjänster och samlingar på nätet

Konstuniversitetets bibliotek är stängd från 18.3.

Kirjaston sisäänkäynti.

Uppdaterad 13.5.2020: bibliotek är stangd, och lånetiderna förlängs till 15.9.

På grund av risken för smitta av coronavirus Konstuniversitetets bibliotek är stängd från 18.3. till slutet av maj 2020. Kundservice fungerar via e-mail. Man kan betala böterna online i Arsca.

Lånetiderna förlängs till 15.9.2020, och böcker behöver inte återlämnas nu. Meröppet biblioteket är också stängd, och tryckt material kan inte lånas.

Man kan använda e-materialer på nätet:

Kontakt oss:

Bibliotekets e-mail: lib@uniarts.fi

Du kan också kontakt oss personligen. Se bibliotekets personalens kontaktuppgifter: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/kontakt/.

Se också: Universitetets verksamhet återställs gradvis fr.o.m. 14.5, en arbetsgrupp planerar återställningen (Konstuniversitetet, 6.5.); Konstuniversitetet stänger sina lokaler, undervisning och arbetet fortsätter på distans (Konstuniversitetet, 16.3.)