Tietoa kirjastosta

Täältä löydät tarkemmin tietoa esimerkiksi kirjaston kokoelmien kehittämisestä ja kirjaston toimipisteiden historiasta.

Kokoelmien kehittäminen

Taideyliopiston kirjaston kokoelmien kehittämisen lähtökohtana on oman yliopiston (Kuopiossa myös yhteistyöoppilaitosten) opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen työn tukeminen. Taideyliopiston kirjaston aineiston kehittämisohjelman tarkoituksena on kertoa mitä aineistoa kirjastoon valitaan ja hankitaan sekä miten kokoelmia arvioidaan ja kehitetään. Kirjasto huomioi aineiston kehittämisohjelmassaan Taideyliopiston strategian 2021-2030 painottamat opetuksen ja tutkimuksen painopistealueet.

Lahjoitukset

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät tai korvaavat nykyisiä kokoelmia, ja joista on etukäteen sovittava kirjaston kanssa. Lahjoitetusta aineistosta tehdään luovutuskirja. Aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto voi menetellä sen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kokoelmiin otettavien julkaisujen valintakriteerit ovat pääsääntöisesti samat kuin muunkin aineiston kohdalla. Julkaisut, joita ei oteta kokoelmiin, voidaan esimerkiksi toimittaa opiskelijoiden käytettäväksi, myydä kirjaston poistomyynnissä tai hävittää.

Kirjaston historia

Taideyliopisto syntyi Kuvataideakatemian, Sibelius­-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistymisen myötä vuonna 2013, ja sen kirjastotoiminnot sulautuivat vuonna 2017 yhdeksi Taideyliopiston palvelulaitokseksi. 

Kuvataideakatemian kirjaston toimipisteen juuret johtavat Suomen Taideyhdistyksen piirustuskouluun (1848), Sibelius-Akatemian puolestaan Helsingin musiikkiopistoon (1885). Teatterikorkeakoulun toimipisteen taustalla on ollut vuonna 1956 perustettu Teatterialan keskuskirjasto. Kuopiossa Taideyliopiston nykyisin ylläpitämä yhteistyökirjasto on alkuaan perustettu 1960-luvun alussa silloisen Kuopion musiikkiopiston (nyk. konservatorio) yhteyteen. 

Viimeisin muutos kirjaston historiassa on ollut Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian kirjastoyksiköiden yhdistyminen Sörnäisten kampuskirjastoksi syksystä 2021. 

Nykyisin Taideyliopiston kirjaston kolme toimipistettä Sörnäisissä, Töölössä ja Kuopiossa toimivat edelleen yliopiston perustoimintaa sekä laajaa suomalaista kulttuuriyhteisöä palvellen. 

Arviointi ja kehittäminen

Taideyliopiston kirjasto on Suomen ainoa taiteisiin ensisijaisesti keskittynyt yliopistokirjasto. Se tarjoaa tieto- ja kirjastopalveluja Taideyliopiston toimintaan liittyvillä kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin sekä näihin yhteyksissä olevilla aloilla. Kirjasto edistää taidetta käsittelevien aineistojensa kautta taiteen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taideyliopiston kirjasto kehittää ja arvioi jatkuvasti toimintaansa. Kirjaston toimintaa ohjaa Taideyliopiston strategia. Taideyliopiston palveluorganisaation osana kirjaston palveluita kehitetään yhteisesti muiden palvelualueiden kanssa käyttäjälähtöisesti yhtenä kokonaisuutena.

Kirjaston toiminta rakentuu seuraaville periaatteille:

  • asiantuntijoiden yhtenäinen kirjasto
  • merkityksellinen työ
  • taiteen tukeminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  • mukana muutoksessa rohkeasti

Palaute

Kirjasto kerää jatkuvaa palautetta asiakkailtaan. Palautetta voi jättää esimerkiksi palautelomakkeella, sähköpostitse (lib@uniarts.fi), kirjastossa paperisella palautelomakkeella tai suullisesti henkilökunnalle. Kirjaston palveluiden osa-alueista järjestetään säännöllisesti toimintaa ohjaavia kyselyjä.