Lainaaminen

Miten lainaat kirjoja ja aineistoja Taideyliopiston kirjastosta sekä uusit ja palautat lainasi.

Näin lainaat kirjoja ja aineistoja

Lainaa kirjastoaineistot lainausautomaatilla tai kirjaston asiakaspalvelussa. Automaatilla lainaamista varten tarvitset kirjastokortin lisäksi henkilökohtaisen pin-koodin.

Henkilökohtainen kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa, tehtäessä varauksia sekä lainausoikeuden ja lainojen tarkistuksen yhteydessä. Korttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Jos unohdat kirjastokortin kotiin, voit lainata aineiston asiakaspalvelussa henkilöllisyystodistuksella tai käyttää virtuaalista kirjastokorttia.

Laina-ajat

Laina-ajat ja käyttöoikeudet vaihtelevat toimipisteittäin ja kokoelmittain. Pidempien lomakausien aikana (kesäloma ja vuodenvaihde) lainojen eräpäivä siirtyy loman jälkeiselle ajalle.

Aineistokohtaiset laina-ajat näkyvät Arsca-hakupalvelussa aineiston saatavuustietojen yhteydessä.

Pääsääntöisesti lainataan:

 • kirjat, näytelmät, nuotit, lehdet ja cd-levyt: 28 vrk
 • kurssiaineisto: 14 vrk
 • Töölön kampuskirjaston lyhytlainakokoelman opinnäytteet: 14 vrk
 • Sörnäisten kampuskirjaston DVD-levyt: 14 vrk

Aineiston lainaaminen kirjaston kokoelmista on maksutonta, kunhan lainattu aineisto palautetaan tai lainat uusitaan eräpäivään mennessä. Asiakkaalla voi olla yhteensä enintään 100 yhtäaikaista lainaa.

Ei-lainattava aineisto

Aineistoa, jota ei lainata, voi käyttää kirjastossa. Kirjaston tiloissa on mahdollista ottaa maksullisia kopioita, kuunnella levyjä ja katsoa DVD-tallenteita. Kuopion kirjastossa ei ole mahdollista ottaa kopioita, tulostaa tai katsoa DVD-levyjä.

Pääsääntöisesti ei-lainattavaa aineistoa ovat mm.

 • opinnäytteet, käsikirjastoaineisto (sanakirjat, hakuteokset, antologiat, säveltäjien kootut teokset) ja lehtien uusimmat numerot  
 • Kampuskirjastojen ei-lainattavat varastokokoelmat 
 • Töölön kampuskirjaston DVD-levyt  

Palauttaminen

Taideyliopiston Helsingin kampuskirjastoista lainatun aineiston voi palauttaa kumpaan tahansa Helsingin kampuskirjastoon. Kuopion kirjastosta lainatun aineiston voi palauttaa vain Kuopion kirjastoon.

Voit palauttaa lainasi joko automaatilla tai kirjaston asiakaspalveluun. Kun kirjasto on kiinni, voit jättää palautettavat aineistot palautuslaatikkoon kiinteistön ollessa avoinna.

Töölössä kirjastolla on palautuslaatikot sekä kirjaston oven ulkopuolella että Musiikkitalon aulan perällä Sibelius-Akatemian takaoven sisäänkäynnin vieressä. Sörnäisissä toinen laatikko sijaitsee Teatterikorkeakoulun aulassa kirjaston lasiovien ulkopuolella ja toinen kirjaston sisällä palautusautomaattien luona. Kuopiossa palautuslaatikko on kirjaston oven ulkopuolella.

Muista palauttaa lainasi ajoissa. Kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella palautuslaatikkoon palautetut aineistot käsitellään kirjaston seuraavana aukiolopäivänä. Jos siis lainasi on erääntymässä ja palautat sen palautuslaatikkoon kirjaston sulkemisen jälkeen, se merkitään palautetuksi vasta seuraavana aukiolopäivänä.

Lainojen uusiminen

Laina on uusittava aina eräpäivään mennessä.

28 vuorokauden lainoja voi pitää lainassa yhteensä korkeintaan 730 päivää. 14 vuorokauden lainoilla laina-aika on korkeintaan 180 päivää. Erikoiskokoelmien laina-ajoissa voi olla poikkeuksia.

Jos lainassa olevaan aineistoon on varaus, tai jos asiakkaan myöhästymismaksujen yhteismäärä ylittää 20 €, lainaa ei voi uusia.

Lainat voi uusia itsepalveluna kirjaston verkkokirjasto Arscassa, Taideyliopiston Tuudo-sovelluksessa, käymällä kirjastossa tai puhelimitse. Lainoja ei uusita sähköpostitse. Lainojen uusimista varten aineistoa ei tarvitse tuoda kirjastoon.

Aineiston varaaminen

Asiakas voi tehdä varauksia aineistoon Arscassa tai käymällä kirjastossa, mutta ei sähköpostitse eikä puhelimitse. Varauksen tekeminen on maksutonta.

Helsingin toimipisteiden aineiston noutopisteeksi voi valita Sörnäisten tai Töölön kampuskirjaston. Voit siis varata aineistoja myös toisesta Taideyliopiston Helsingin kampuskirjastosta ja noutaa varauksesi oman kampuksesi kirjastosta. Kuopion kirjaston aineistojen noutopaikka on Kuopio.

Taideyliopiston, Savonia AMK:n ja Kuopion konservatorion henkilökunta ja opiskelijat voivat myös tehdä aineistopyynnön toisen kaupungin aineistosta kirjaston asiakaspalvelussa.

Saapuneesta varauksesta lähetetään asiakkaalle saapumisilmoitus sähköpostilla, ja aineistoa pidetään varattuna ilmoituksessa mainittuun päivään saakka.

Varausta ei voi tehdä, jos 

 • asiakkaalla itsellään on sama julkaisu jo lainassa
 • asiakkaalla itsellään on jo varaus kyseisestä julkaisusta
 • asiakkaalla on lainakielto   

Myöhästymismaksut

Jos lainattua aineistoa ei palauteta tai uusita eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että asiakas ei ole saanut kirjaston lähettämää muistutusta tai esim. tekninen häiriö on estänyt uusinnan.

Muistutukset ja lainakielto

Muistutukset erääntyvistä ja erääntyneistä lainoista lähetetään sähköpostilla seuraavasti:  

 • etukäteismuistutus kaksi päivää ennen eräpäivää
 • erääntymisilmoitus eräpäivänä
 • myöhästymismuistutukset 2, 9 ja 30 päivää eräpäivän jälkeen

Taideyliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat saada muistutuksia ja saapumisilmoituksia myös Tuudo-sovellukseen. Muistutuksia ja saapumisilmoituksia ei lähetetä kirjeitse.

Asiakas joutuu lainakieltoon jos:

 • lainoja ei palauteta tai uusita 40 vuorokauden kuluessa eräpäivästä   
 • myöhästymismaksuja on 20 € tai enemmän. 

Mikäli lainat ovat yli 40 vuorokautta myöhässä, niistä lähetetään asiakkaalle korvauslasku. Maksamatta jäänyt lasku siirtyy perintätoimistolle. Perinnässä käytetään ulkopuolista perintätoimistoa.

Lainakielto puretaan, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästymismaksut maksetaan ja lainakiellon aiheuttaneet lainat palautetaan tai korvataan.

Voit palauttaa lainat myös sen jälkeen, kun niistä on lähetetty lasku tai kun lasku on siirtynyt perintätoimistolle. Muista kuitenkin maksaa kirjaston laskutuskulu ja mahdolliset perintätoimiston kulut.

Myöhästymismaksut ja laskutuskulun voi maksaa kirjaston asiakaspalvelussa tai Arscan kautta verkkomaksuna. Jos sinulla on yli 20 euroa myöhästymismaksuja, ota ensin yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Aineistokorvauksen voi maksaa kirjaston asiakaspalvelussa tai kirjaston lähettämällä korvauslaskulla. 

Kadonnut aineisto

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava. Aineiston voi korvata joko maksamalla korvaushinnan tai hankkimalla uuden vastaavan aineiston kadonneen tai vahingoittuneen tilalle.

Ota yhteyttä kirjastoon ennen kuin hankit uuden aineiston kadonneen tai vahingoittuneen tilalle.

Kaukopalvelu

Taideyliopiston kirjasto tilaa kaukolainoja muista kirjastoista ja antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille kirjastoyksikön kotipaikkakunnan ulkopuolelle.