Sähköisten aineistojen käyttö

E-aineistot ovat kirjaston hankkimia lisensoituja palveluita. E-aineistoja ovat hakupalvelut ja tietokannat, joiden avulla voidaan löytää artikkeleita, kirjoja, musiikkia, kuvia ja muita sähköisiä aineistoja.

Ketkä voivat käyttää e-aineistoja

Suurin osa Taideyliopiston kirjaston hankkimista sähköisistä aineistoista (e-kirjat, e-lehdet jne.) on asiakkaiden käytettävissä kirjastojen asiakastyöasemilla. Lisäksi sähköisten aineistojen etäkäyttö on mahdollista Taideyliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Sähköisten aineistojen etäkäyttö vaatii Taideyliopiston käyttäjätunnukset, eikä ole mahdollista kirjastokortilla.

Aineistojen käyttöoikeuksissa voi olla tietokantakohtaisia rajoituksia.

Taju-työasemilta pääsy kaikkiin Tajun aineistoihin

Taju on Taideyliopiston avoin julkaisuarkisto, jonne tallennetaan Taideyliopistossa tuotettua kokotekstiaineistoa kuten väitöksiä, opinnäytetöitä, taiteellista tutkimusta, tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita, julkaisusarjoja, oppimateriaaleja sekä digitoituja nuotteja, äänitteitä ja konserttitallenteita.

Osa aineistosta on vapaasti saatavissa (Open Access) ja osa vain Taideyliopiston tunnuksilla tai paikan päällä Taideyliopiston kirjaston toimipisteiden Taju-työasemilla.

Taju-työasemien kautta voi lukea myös kaikkia sähköisessä muodossa olevia maisterin opinnäytteitä, eli myös niitä, joille kirjoittaja ei ole antanut julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Taju-työasemat löytyvät jokaisesta kirjastoyksiköstä asiakastyöasemien joukosta. Helsingin kampuskirjastoissa voit tarkistaa Taju-työasemien sijainnin tilakarttanäytöiltä.