Kirjaston palvelut tutkijoille

Tutkimusprosessin ja tutkijanuran eri vaiheisiin saa tukea kirjastosta. Opastamme, koulutamme ja neuvomme tiedonhankinnassa, tutkimusaineistojen hallinnassa, avoimen julkaisemisen kysymyksissä sekä tutkijan ja tutkimuksen näkyvyyteen liittyvissä asioissa.

Tietopalvelut

Tohtorikoulutettaville ja tutkijoille kirjasto tarjoaa neuvoa oman alan tieteellisten lähteiden paikantamiseen, koulutusta tiedonhankintataitojen, informaatiolukutaidon ja lähdekritiikin oppimiseen sekä valmiuksia kirjallisuuskatsausten ja -selvitysten tekemiseen. Tarjoamme myös opastusta viitteidenhallintaan.

Aineistonhallinta

Kirjasto tarjoaa tukea tutkimusaineistojen hallintaan aineiston elinkaaren eri vaiheissa. Kirjasto tarjoaa myös opastusta aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamisessa, aineiston käsittelyssä ja avaamisessa sekä aineiston säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen saat apua DMPTuuli-oppaasta.

Taideyliopiston aineistonhallinnan palveluiden työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka palvelevat Taideyliopiston tutkijoita aineistonhallinnan eri vaiheissa. Työryhmän tavoitteena on myös lisätä palvelualueiden välistä vuoropuhelua ja luoda kokonaiskuvaa tutkimusaineiston hallinnasta. Työryhmässä on edustus kirjastosta, yhteisistä tutkimuspalveluista, lakipalveluista ja IT-palveluista.

Työryhmä on laatinut Taideyliopiston tutkijoita varten Ohjeistuksen tutkimuksen aineistonhallintaan, joka löytyy Taideyliopiston Artsi-intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Avoin julkaiseminen

Avoin julkaiseminen Taideyliopisto edellyttää avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Avoin julkaiseminen (Open Access) mahdollistaa tutkimusjulkaisun vapaan saatavuuden kaikille ilmaiseksi ja esteettömästi ja lisää tieteen avoimuutta sekä niin tutkimuksen, tutkijan kuin yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Taideyliopiston henkilökunta voi myös saada julkaisunsa tallennettua Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajuun, jossa se on kaikkien avoimesti saatavilla.

Julkaisutiedot ja UniartsCRIS

Kirjasto tarkistaa ja tarpeen mukaan korjaa tai täydentää opetus- ja tutkimushenkilöstön Taideyliopiston raportointijärjestelmä UniartsCRISiin raportoimat julkaisutiedot. Tutkijoiden toivotaan käyvän pitkin vuotta raportoimassa UniartsCRISiin julkaisunsa, jotta raportointi OKM:lle käy sujuvasti aina alkuvuodesta. UniartsCRIS-järjestelmästä tiedot viedään mm. kansalliseen Tiedejatutkimus.fi-portaaliin, jossa yliopiston asiantuntijat saavat julkaisuilleen ja taiteelliselle toiminnalleen lisänäkyvyyttä.

ORCID iD -tutkijatunniste

ORCID-tunniste on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen tutkijatunniste, jota voidaan hyödyntää monissa eri palveluissa ja järjestelmissä. Sen avulla tutkija voidaan identifioida selkeästi, nopeasti ja helposti, ja tutkija saa myös oman tutkijaprofiilinsa ORCID-sivuille.

Taideyliopisto on ORCID-organisaation jäsen ja suosittelee että Taideyliopiston tutkijat ottavat tunnisteen käyttöönsä. Kirjasto tarjoaa ORCID-tunnisteen käytön opastusta.

Avoin tiede ja kirjasto

Taideyliopisto kannustaa avoimuuteen tutkimustoiminnassaan ja on sitoutunut avoimen tieteen periaatteiden edistämiseen Avoimen tieteen julistuksessa (avointiede.fi).

Kirjasto vastaa osaltaan yliopistossa tarjottavista avoimen tieteen palveluista. Kirjasto toimii aktiivisesti yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmässä ja on lanseerannut aineistonhallinnan palveluiden monialaisen työryhmän. Kirjaston avoimen tieteen palveluiden tavoitteena on edistää vastuullisesti tapahtuvan avoimuuden lisääntymistä ja mahdollistaa tutkijoita julkaisemaan tutkimustuloksiaan avoimesti.

Lisätiedot

Tutkijapalveluihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä lib.research@uniarts.fi.

Kirjaston oppaat