Kirjaston käyttösäännöt

Käyttösäännöt koskevat kirjaston tilojen ja aineistojen käyttöä sekä e-aineistojen etäkäyttöä.

Käyttöoikeus ja kirjastokortti

Taideyliopiston kirjasto on kaikille avoin yliopistokirjasto. Käyttöön vaaditaan rekisteröityminen kirjaston asiakkaaksi ja voimassa oleva kirjastokortti, joka myönnetään rekisteröitymisen yhteydessä.

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan Taideyliopiston kirjaston käyttösääntöjä sekä palveluhinnastoa.

Voit rekisteröityä asiakkaaksi, jos:

  • olet täyttänyt 15 vuotta
  • sinulla suomalainen henkilötunnus
  • sinulla on katuosoite Suomessa.

Yliopistossa vierailevat vaihto-opiskelijat, opettajat ja tutkijat voivat rekisteröityä asiakkaaksi edellä mainituista ehdoista riippumatta.

Alle 15-vuotiailla asiakkailla tulee olla huoltajan suostumus.

Rekisteröitymiseen tarvitaan voimassa oleva kuvallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus:

Kirjastokortti on ilmainen, mutta kadonneen kortin tilalle tehtävä kortti on maksullinen (katso palveluhinnasto).

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Asiakkaan tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena palauttamatta jääneen aineiston laskutukseen ja perintään liittyvät toimeksiannot. Jokaisella on lain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Lue koko tietosuojailmoitus.

Lainaa, uusi ja varaa

Aineiston lainaaminen kirjaston kokoelmista on maksutonta, kunhan lainattu aineisto palautetaan tai lainat uusitaan eräpäivään mennessä.

Asiakkaalla voi olla yhteensä enintään 100 yhtäaikaista lainaa. 

Asiakas sitoutuu noudattamaan tekijänoikeuslakia (Tekijänoikeuslaki 404/1961) käyttäessään kirjaston tietoaineistoja.

Asiakas vastaa lainaamastaan kirjastoaineistosta ja on velvollinen noudattamaan laina-aikoja sekä aineiston käyttöön liittyviä muita säännöksiä ja määräyksiä. Osaa aineistosta voi käyttää vain kirjaston tiloissa.

Henkilökohtainen kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa, tehtäessä varauksia sekä lainausoikeuden ja lainojen tarkistuksen yhteydessä. Korttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.  

Laina-ajat ja uusiminen

Aineiston laina-ajat vaihtelevat kokoelmittain. Aineistokohtaiset laina-ajat näkyvät Arsca-hakupalvelussa aineiston saatavuustietojen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet lainojen uusimisesta ja palauttamisesta annetaan kirjaston verkkosivuilla.

Aineiston varaaminen

Asiakas voi tehdä varauksia kirjaston aineistoon verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kaukolainaus

Kaukolainoja tilataan muista kirjastoista vain Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle (Kuopiossa myös Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion opiskelijoille ja henkilökunnalle). Kaukolainoista peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu.

Kotimaisilla ja ulkomaisilla kaukopalveluinstituutioilla on oikeus rekisteröityä kaukopalveluasiakkaiksi. Kirjasto antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille.

Kaukolainoja lähetetään vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, poikkeuksena Kuopion kirjasto, joka lähettää kaukolainoja vain Kuopion ulkopuolelle. Palvelusta laskutetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Lainattavassa aineistossa voi olla eroja ja poikkeuksia.

Muistutukset, myöhästymismaksut ja lainakielto

Muistutukset erääntyvistä ja erääntyneistä lainoista lähetetään ainoastaan sähköpostilla. Taideyliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat saada muistutuksia ja saapumisilmoituksia myös Tuudo-sovellukseen. Muistutuksia ja saapumisilmoituksia ei lähetetä kirjeitse.

Jos lainattua aineistoa ei palauteta tai uusita eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu. (Yliopistolaki 558/2009; Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009) Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että asiakas ei ole saanut kirjaston lähettämää muistutusta tai esim. tekninen häiriö on estänyt uusinnan. 

Aineiston palauttamatta jättäminen ja maksattamattomat maksut johtavat lainauskieltoon ja tarvittaessa ulkopuolisen perintätoimiston käyttöön. Lainakielto puretaan, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästymismaksut maksetaan ja lainakiellon aiheuttaneet lainat palautetaan tai korvataan.

Asiakkaan vastuut

Kirjaston asiakkaana olet vastuussa:

  • Kortillasi lainatusta aineistosta, sen palauttamisesta tai lainojen uusimisesta eräpäivään mennessä.
  • Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaamisesta. Käsittele kirjaston omaisuutta huolellisesti ja varoen. Aineistoon ei saa tehdä merkintöjä.
  • Yhteystietojesi ajantasaisuudesta. Muistutukset, saapumisilmoitukset jne. lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kirjastolle ilmoittanut.
  • Henkilökohtaisen kirjastokorttisi käytöstä. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava kirjastoon välittömästi.
  • Aiheuttamastasi vahingosta kirjaston tiloille ja omaisuudelle.

Sähköisten aineistojen käyttö

Suurin osa Taideyliopiston kirjaston hankkimista sähköisistä aineistoista on käytettävissä kirjastojen asiakastyöasemilla. Lisäksi sähköisten aineistojen etäkäyttö on mahdollista Taideyliopiston opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kirjaston elektronisia aineistoja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan aineistojen lisenssisopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja sekä muita kirjaston mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä.

Tilat, laitteet ja yleiset määräykset

Kirjasto antaa asiakkaiden käyttöön tietoaineistoja, palveluja, tiloja ja laitteita. Kirjaston asiakastietokoneet on tarkoitettu kirjastopalvelujen käyttöön, opiskeluun ja tutkimukseen. 

Häiritsevä käyttäytyminen kirjaston tiloissa on kielletty. Puhelinta voi käyttää kirjaston tiloissa, jos se ei häiritse muita asiakkaita.

Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaan kirjaston tiloihin tuomasta omaisuudesta.  

Kirjaston toiminnan, henkilöstön tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Käyttöoikeuden rajoituksista ja käyttökielloista päättää kirjastonjohtaja.  

Päätökseen voi pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta; oikaisupyyntöön käytettävät yhteystiedot löytyvät päätöskirjeestä tai sen liitteistä. Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta oikaisupyynnöstä huolimatta.  

Taideyliopiston kirjastonjohtajalla kirjaston johtoryhmää kuultuaan on oikeus päivittää käyttösäännöt ja palveluhinnasto tarvittaessa.

Kirjaston käyttösäännöt ja voimassa oleva palveluhinnasto ovat nähtävillä kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla.

Voimaantulo

Nämä käyttösäännöt ovat tulleet voimaan 22.4.2024.