Två återlämningsfredagar för Konstuniversitetets externa kunder i Helsingfors

Kirjoja.

Konstuniversitetets fastigheter i Helsingfors håller stängda för andra än de studenter och personal med en nyckelbricka till respektive fastigheter i juni och juli. För Konstuniversitetets externa bibliotekskunder erbjuder biblioteket nu möjlighet att återlämna lån på två fredagar: 

Fre 5.6 kl 13-15 

Fre 12.6 kl 13-15 

Plats: Framför Musikhusets Sibelius-Akademins entré, Tölöviksgatan 16 C. 

Du kan också returnera dina lån per post till någondera av Konstuniversitetets biblioteksenhet i Helsingfors. Lån som returneras per post är under kundens ansvar tills de har anlänt till biblioteket. Kolla postadressen härifrån

Observera att förfallodagarna har förlängts till 15.9.2020