Tack till alla som svarat på enkäten om kundnöjdhet!

https://lib.uniarts.fi/uploads/2020/06/bc878094-cropped-ad9eefb5-logo_green_white-e1597042199290.jpg

I november-december 2023 svarade 39 personer på enkäten om kundnöjdhet vid Konstuniversitetets bibliotek. Stort tack till alla som svarat på enkäten!

Resultaten av enkäten behandlas för närvarande och kommer att publiceras senare i vår.