Svara på bibliotekets enkät om kundnöjdhet! 

Vi använder enkäten för att förbättra bibliotekets tjänster.  

Det tar några minuter att fylla i enkäten. 

Enkäten är öppen til 15.12.2023. 

Länk till enkäten: https://q.surveypal.com/Kirjaston-asiakaskysely-2023 

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten av enkäten meddelas senare i bibliotekets kommunikationskanaler. 

Tack för dina svar!