Över 80 finländska vetenskapstidskrifter öppna på Journal.fi

Vetandet leder logo

Behovet av pålitlig och forskningsbaserad information ökar under tider av osäkerhet. De vetenskapliga tidskrifternas gemensamma webbtjänst Journal.fi ger tillgång till över 80 öppna finländska vetenskapstidskrifter. De flesta av dem innehåller kollegialt granskade forskningsartiklar.