Det finns ännu tid att svara på bibliotekets enkät om kundnöjdhet!

Svara på enkäten senast fredag 15.12.

Vi använder enkäten för att förbättra bibliotekets tjänster. 

Det tar några minuter att fylla i enkäten.

Enkäten är öppen till 15.12.2023.

Länk till enkäten: https://q.surveypal.com/Kirjaston-asiakaskysely-2023

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten av enkäten meddelas senare i bibliotekets kommunikationskanaler.

Tack för dina svar!