Bokningar kan hittas i framtiden genom reservationsnummer

I framtiden hittar du ditt reserverade material på reservationshyllan med hjälp av ett reservationsnummer som kommer med ankomstmeddelandet via e-post.

Konstuniversitet logo.

Om du har reserverat ditt material den 1 oktober 2020 eller senare, hittar du dina reservationer på bibliotekets reservationshylla med ditt reservationsnummer. Reservationsnumret består av tre siffror och det kommer att förbli detsamma i framtiden. Kom ihåg att ta det med dig när du hämtar materialet. På avhämtningshyllan står reservationerna i numerisk ordning enligt reservationsnumret.  

På Konstuniversitetets bibliotek gäller självbetjäning vid avhämtning av reserverat material. Sök din reservation från avhämtningshyllan under bibliotekets öppettider och låna materialet i automaten. Genom att införa ett reservationsnummer ersätter biblioteket den tidigare policyn där reservationerna ordnades på hyllan enligt kundens namn.