Bibliotekets guide om artificiell intelligens i informationssökning har publicerats 

Guiden erbjuder hjälp med att använda artificiell intelligens i vetenskaplig informationssökning

Bibliotekets guide för informationssökning har kompletterats med ett avsnitt om användning av artificiell intelligens vid informationssökning. Guiden ger grundläggande information om vad artificiell intelligens som baserar sig på språkmodeller är och hur den kan utnyttjas i informationssökningen. Artificiell intelligens kan till exempel vara till hjälp när man formulerar sökklausuler som används i bibliotekets databaser.   

Verktygen för artificiell intelligens utvecklas hela tiden, så biblioteket kompletterar även i fortsättningen sina handböcker med AI-innehåll.  

Guiden finns också på finska och engelska.  

Du hittar alla bibliotekets guider för informationssökning på guidernas huvudsida. Guiderna finns öppet tillgängliga på webben för alla våra kunder.