Palvelut

Kirjasto tukee yliopiston toimintaa tarjoamalla tietopalvelua, informaatiolukutaidon opetusta sekä erilaisia tutkijapalveluita.

Lainaaminen ja käyttösäännöt

Käyttöoikeus ja kirjastokortti

Taideyliopiston kirjasto on kaikille avoin. Asiakkaaksi voi rekisteröityä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja katuosoite Suomessa. Poikkeuksena ovat yliopistossa vierailevat vaihto-opiskelijat, opettajat ja tutkijat, joilla on mahdollisuus rekisteröityä asiakkaaksi em. ehdoista riippumatta. Alle 15-vuotiailla asiakkailla tulee olla huoltajan suostumus. Lisäksi kotimaisilla ja ulkomaisilla kaukopalveluinstituutioilla on oikeus rekisteröityä kaukopalveluasiakkaiksi. Käyttöoikeus voidaan myöntää myös määräaikaisena. 

Rekisteröitymiseen tarvitaan voimassa oleva kuvallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, oleskelulupakortti tai ajokortti). Hakemuksen voi tehdä verkossa tai kirjaston asiakaspalvelussa. Kirjastokortin saa käymällä asiakaspalvelun aukioloaikana kirjastossa. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Taideyliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat rekisteröityä kirjaston asiakkaiksi myös Tuudo-sovelluksella.  

Taideyliopiston kirjastokortilla voi lainata aineistoa kaikista kirjaston toimipisteistä. Kirjastokortti on ilmainen; kadonneen kortin tilalle tehtävä kortti on maksullinen (katso palveluhinnasto). Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan Taideyliopiston kirjaston käyttösääntöjä sekä palveluhinnastoa

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Asiakkaan tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin (ks. tietosuojailmoitus). Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena palauttamatta jääneen aineiston laskutukseen ja perintään liittyvät toimeksiannot. Jokaisella on lain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. 

Lainaa, uusi ja varaa

Taideyliopiston kirjastosta annetaan aineistoa lainaksi. Kaikkea aineistoa ei lainata. Laina-ajat ja käyttöoikeudet vaihtelevat toimipisteittäin ja kokoelmittain. Henkilökohtainen kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa, tehtäessä varauksia sekä lainausoikeuden ja lainojen tarkistuksen yhteydessä. Korttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. 

Aineiston lainaaminen kirjaston kokoelmista on maksutonta, kunhan lainattu aineisto palautetaan tai lainat uusitaan eräpäivään mennessä. Asiakkaalla voi olla yhteensä enintään 100 yhtäaikaista lainaa.  

Taideyliopiston Helsingin toimipisteistä lainatun aineiston voi palauttaa mihin tahansa Helsingin toimipisteeseen. Kuopion kirjaston lainojen palautus onnistuu toistaiseksi vain Kuopiossa. 

Laina-ajat

Aineiston laina-ajat vaihtelevat kokoelmittain. Aineistokohtaiset laina-ajat näkyvät Arsca-hakupalvelussa aineiston saatavuustietojen yhteydessä.

Pääsääntöisesti laina-ajat ovat seuraavat:
• Kirjat, näytelmät, nuotit, lehdet, CD-levyt: 28 vrk
• Kurssiaineisto 14 vrk
• Töölön kampuskirjaston lyhytlainakokoelman opinnäytteet: 14 vrk
• Sörnäisten kampuskirjaston DVD-levyt: 14 vrk

Ei-lainattavaa aineistoa ovat pääsääntöisesti mm.
• Opinnäytteet, käsikirjastoaineisto (sanakirjat, hakuteokset), erikoiskokoelmat ja lehtien uusimmat
numerot
• Kampuskirjastojen ei-lainattavat varastokokoelmat
• Töölön kampuskirjaston DVD-levyt sekä käsikirjoitusarkiston kokoelmat

Aineistoa, jota ei lainata, voi käyttää kirjastossa. Kirjaston tiloissa on mahdollista ottaa maksullisia
kopioita, kuunnella levyjä ja katsoa DVD-tallenteita. Kuopion kirjastossa ei ole mahdollista ottaa
kopioita tai tulostaa.

Lainojen uusiminen 

Lainoja voi uusia lainauspäivästä lähtien enintään seuraavasti: 14 vrk lainoja 180 päivän ajan ja 28 vrk lainoja 730 päivän ajan. Erikoiskokoelmien laina-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos lainassa olevaan aineistoon on varaus, tai jos asiakkaan myöhästymismaksujen yhteismäärä ylittää 20 €, lainaa ei voi uusia. Lainat voi uusia itsepalveluna kirjaston hakupalvelu Arscassa, Tuudo-sovelluksessa, käymällä kirjastossa tai puhelimitse. Lainojen uusimista varten aineistoa ei tarvitse tuoda kirjastoon. Lainoja ei uusita sähköpostitse.  

Aineiston varaaminen

Asiakas voi tehdä varauksia aineistoon Arscassa tai käymällä kirjastossa, mutta ei sähköpostitse eikä puhelimitse. Helsingin toimipisteiden aineiston noutopisteeksi voi valita Sörnäisten tai Töölön kampuskirjaston. Kuopion kirjaston aineistojen noutopaikka on Kuopio. Taideyliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat tehdä aineistopyynnön toisen kaupungin aineistosta kirjaston asiakaspalvelussa veloituksetta. Saapuneesta varauksesta lähetetään asiakkaalle saapumisilmoitus sähköpostilla, ja aineistoa pidetään varattuna ilmoituksessa mainittuun päivään saakka. Varauksesta ei peritä maksua.

Varausta ei voi tehdä, jos  

 •     asiakkaalla itsellään on sama teos jo lainassa 
 •     asiakkaalla itsellään on jo varaus kyseisestä niteestä  
 •     asiakkaalla on lainakielto  

Myöhästymismaksut

Jos lainattua aineistoa ei palauteta tai uusita eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että asiakas ei ole saanut kirjaston lähettämää muistutusta tai esim. tekninen häiriö on estänyt uusinnan.  

Muistutukset ja lainakielto

Muistutukset erääntyvistä ja erääntyneistä lainoista lähetetään sähköpostilla seuraavasti: 

 • etukäteismuistutus kaksi päivää ennen eräpäivää 
 • erääntymisilmoitus eräpäivänä 
 • myöhästymismuistutukset 2, 9 ja 30 päivää eräpäivän jälkeen 

Taideyliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat saada muistutuksia ja saapumisilmoituksia myös Tuudo-sovellukseen. Muistutuksia ja saapumisilmoituksia ei lähetetä kirjeitse. 

Asiakas joutuu lainakieltoon seuraavissa tapauksissa:  

 • jos lainoja ei palauteta tai uusita 40 vuorokauden kuluessa eräpäivästä  
 • jos myöhästymismaksuja on 20 € tai enemmän.  

Lainakielto puretaan, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästymismaksut maksetaan ja lainakiellon aiheuttaneet lainat palautetaan tai uusitaan. 

Kaukolainaus

Taideyliopiston kirjasto tilaa kaukolainoja muista kirjastoista vain Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kaukolainoista peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu. Taideyliopiston kirjasto antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja laskuttaa palvelusta voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Lainattavassa aineistossa voi olla eroja ja poikkeuksia.  

Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta, sen palauttamisesta tai lainojen uusimisesta eräpäivään mennessä. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava.  

Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta. Kirjasto lähettää asiakkaalle osoitetut viestit (muistutukset, saapumisilmoitukset jne.) siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on kirjastolle ilmoittanut. Yhteystiedot voi päivittää Pepissä (Taideyliopiston opiskelijat), Mepcossa (Taideyliopiston henkilökunta) tai Arscassa (muut asiakkaat). Tarvittaessa ota yhteys kirjaston asiakaspalveluun. 

Asiakas vastaa kirjastokorttinsa käytöstä. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Kortin haltija on aina vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta.  

Asiakkaan on käsiteltävä kirjaston omaisuutta huolellisesti ja varoen. Asiakas on korvausvastuussa aiheuttamastaan kirjaston omaisuuden vahingoittamisesta. Kirjaston aineistoon ei saa tehdä merkintöjä.  

Sähköisten aineistojen käyttö

Taideyliopiston kirjaston hankkimat sähköiset aineistot (e-kirjat, e-lehdet jne.) ovat kaikkien käytettävissä kirjastojen asiakastyöasemilla. Poikkeuksena Ellibs-kirjat, mitä voi käyttää ainoastaan Uniarts-tunnuksilla. Lisäksi sähköisten aineistojen etäkäyttö on mahdollista Taideyliopiston opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kirjaston kokoelmissa olevien sähköisten aineistojen käytössä noudatetaan aineiston tuottajan/myyjän kanssa tehtyjä aineistokohtaisia sopimuksia ja käyttöehtoja.

Kirjaston asiakastyöasemien käyttö

Kirjaston asiakastyöasemat on tarkoitettu ensisijaisesti kirjastopalvelujen käyttöön, opiskeluun ja tutkimukseen. 

Yleiset määräykset

Häiritsevä käyttäytyminen kirjaston tiloissa on kielletty. Puhelinta käytettäessä ei muita asiakkaita saa häiritä. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaan kirjaston tiloihin tuomasta omaisuudesta.  

Kirjaston toiminnan, henkilöstön tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Käyttöoikeuden rajoituksista ja käyttökielloista päättää kirjaston johto.  

Päätökseen voi pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta; oikaisupyyntöön käytettävät yhteystiedot löytyvät päätöskirjeestä tai sen liitteistä. Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta oikaisupyynnöstä huolimatta.  

Taideyliopiston kirjaston johdolla on oikeus päivittää käyttösäännöt ja palveluhinnasto tarvittaessa. Kirjaston käyttösäännöt ja voimassa oleva palveluhinnasto ovat nähtävillä kirjastoissa ja kirjaston www-sivuilla.  

Voimaantulo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 22.9.2023

Opetus- ja tietopalvelut

Taideyliopiston kirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta omille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opintoihin sisältyvän opetuksen lisäksi on saatavilla myös yksilöohjausta, johon voi varata ajan kirjastosta.

Kirjaston henkilökunta opastaa asiakaspalvelussa asiakkaita kirjaston käytössä ja aineistojen haussa. Tietopalvelukysymyksiä voi lähettää sähköpostilla tai varata ajan henkilökohtaiseen tietopalveluneuvontaan. Ota yhteyttä sähköpostitse: lib@uniarts.fi, Kuopiossa lib.sibk@uniarts.fi.

Palvelut tutkijoille

Tutkimusprosessin ja tutkijanuran eri vaiheisiin saa tukea kirjastosta. Opastamme, koulutamme ja neuvomme vaativissa tiedonhankintatehtävissä, tutkimusaineistojen avaamisessa ja kuvailussa sekä tutkijan ja tutkimuksen näkyvyyteen liittyvissä asioissa (ORCID, UniartsCRIS). Taideyliopisto kannustaa avoimuuteen koko tutkimusprosessin ajan, ja kirjasto pyrkii osaltaan mahdollistamaan avoimen tieteen käytäntöjä tarjoamiensa palvelujen myötä.

Tukea ja tietoa meiltä saa monella tapaa, koulutuksista ja tietoklinikoista henkilökohtaiseen neuvontaan ja verkossa oleviin kirjaston oppaisiin. Tavoitat meidät myös sähköpostitse osoitteesta lib.research@uniarts.fi.

Tietopalvelut

Tohtorikoulutettaville ja tutkijoille kirjasto tarjoaa neuvoa oman alan tieteellisten lähteiden paikantamiseen, koulutusta tiedonhankintataitojen, informaatiolukutaidon ja lähdekritiikin oppimiseen, valmiuksia kirjallisuuskatsausten ja -selvitysten tekemiseen sekä opastusta viitteidenhallintaan. Lisätietoja löytyy kirjaston tiedonhaun oppaasta.

Katso myös taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas.

Aineistonhallinta

Kirjasto tarjoaa opastusta tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman laadintaan sekä datan hallintaan ja kuvailuun. Tukea kirjastosta saa niin aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen tarkoitetun työkalun DMPTuulin käyttöön kuin aineiston anonymisointiin ja tietosuojaan, kuvailuun, avaamiseen sekä pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja löytyy kirjaston aineistonhallinnan oppaasta.

ORCID iD

ORCID-tunniste on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen tutkijatunniste, jota voidaan hyödyntää monissa eri palveluissa ja järjestelmissä. Sen avulla tutkija voidaan identifioida selkeästi, nopeasti ja helposti, ja tutkija saa myös oman tutkijaprofiilinsa ORCID-sivuille. ORCID-tunnisteen käyttöönotto kestää vain hetken. Taideyliopisto on ORCID-organisaation jäsen ja suosittelee että Taideyliopiston tutkijat ottavat tunnisteen käyttöön ja lisäävät julkaisuihinsa. Kirjasto tarjoaa ORCID-tunnisteen käytön opastusta. Lue lisää ORCID-tunnisteesta kirjaston oppaasta.

Julkaisutiedot ja avoin julkaiseminen

Kirjasto tarkistaa ja tarpeen mukaan korjaa tai täydentää opetus- ja tutkimushenkilöstön Taideyliopiston raportointijärjestelmä UniartsCRISiin raportoimat julkaisutiedot. Tutkijoiden toivotaan käyvän pitkin vuotta raportoimassa UniartsCRISiin julkaisunsa, jotta raportointi OKM:lle käy sujuvasti aina alkuvuodesta. UniartsCRIS-järjestelmästä tiedot viedään kansalliseen Tiedejatutkimus.fi-portaaliin, mitä kautta yliopisto saa asiantuntijoilleen lisänäkyvyyttä julkaisu-, taiteellisen ym. toiminnan osalta.

Taideyliopisto edellyttää avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Avoin julkaiseminen (Open Access) mahdollistaa tutkimusjulkaisun vapaan saatavuuden kaikille ilmaiseksi ja esteettömästi, ja lisää tieteen avoimuutta sekä niin tutkimuksen, tutkijan kuin yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Lisätietoa Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta.

Taideyliopiston henkilökunta voi myös saada julkaisunsa tallennettua Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajuun, mistä se on kaikkien avoimesti saatavilla. Lue lisää rinnakkaistallentamisesta julkaisemisen oppaasta.

Tilat ja laitteet

Kirjastojen monipuoliset tilat tarjoavat mahdollisuuden aineiston käyttöön, rauhalliseen työskentelyyn ja ryhmätöiden tekemiseen. Katso kirjastokohtaiset lisätiedot tiloista, niiden varaamisesta sekä laitteista.

Omatoimikirjasto

Kirjaston omatoimiaukioloajalla voit: 

 • lainata, uusia ja palauttaa automaatilla 
 • noutaa varauksia (muista lainata!) 
 • tehdä varauksia, uusia lainoja ja maksaa maksuja Arscassa
 • käyttää kirjaston tietokoneita ja tietokantoja 
 • käyttää kirjaston tiloja 
 • katsoa opinnäytteitä Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajussa avoimesta verkosta 

Ainoastaan kirjaston palveluaikoina voit: 

 • asioida henkilökunnan kanssa  
 • noutaa kirjastokortin

Palveluhinnasto

Katso maksut ja hinnat palveluhinnastosta.

Lomakkeet