Arviointi ja kehittäminen

Kirjasto kehittää ja arvioi jatkuvasti toimintaansa.

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017 löydät tästä. Suunnitelman pohjana on toiminut Taideyliopiston strategia 2014–2016. Toimintasuunnitelma on hyväksytty kirjaston koordinaatiotiimissä 17.9.2015.