Arviointi ja kehittäminen

Taideyliopiston kirjasto kehittää ja arvioi jatkuvasti toimintaansa. Kirjaston toimintaa ohjaa Taideyliopiston strategia. Kirjaston palveluita kehitetään yhteisesti muiden palvelualueiden kanssa käyttäjälähtöisesti yhtenä kokonaisuutena.

Kirjaston toiminta rakentuu seuraaville periaatteille:

  • asiantuntijoiden yhtenäinen kirjasto
  • merkityksellinen työ
  • taiteen tukeminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  • mukana muutoksessa rohkeasti

Kirjasto kerää jatkuvaa palautetta asiakkailtaan. Palautetta voi jättää esimerkiksi palautelomakkeella, sähköpostitse, kirjastossa paperisella palautelomakkeella tai suullisesti henkilökunnalle. Kirjaston palveluiden osa-alueista järjestetään säännöllisesti toimintaa ohjaavia kyselyjä.