TeaKin kirjastossa remontoidaan uutta kirjastoa varten

Pohjapiirros, viivoitin ja kynä.

Remontti uutta Sörnäisten kampuksen kirjastoa varten on käynnistynyt TeaKin kirjastossa. Aineistoa on sijoitettu kirjastossa uudelleen, jotta se olisi asiakkaiden käytettävissä remontista huolimatta. Kirjasto ei ole tällä hetkellä esteetön ja lähes kaikki huonekalut on jouduttu siirtämään pois kirjastosalista. Nämä asiat on hyvä huomioida suunnitellessaan asiointia kirjastossa.

TeaKin ja KuvAn yhteinen kirjasto valmistuu vähitellen. Remontin vaikutuksista kirjaston aukioloaikoihin tiedotetaan remontin edetessä. 
Uusi kirjasto avataan asiakkaille syksyllä 2021.