RefWorks-sopimus loppuu, siirrä viitteesi toiseen ohjelmaan

Viitteidenhallintaohjelma RefWorksin käyttö Taideyliopistossa päättyy vuoden 2021 lopussa. Siirrä lähdeviitteesi toiseen ohjelmaan, esimerkiksi Zoteroon.

Henkilö puree kynää tietokoneen äärellä.

RefWorksin omistama yhdysvaltalainen ProQuest on vaatinut RefWorksin osalta tietosuojasopimusta, jossa ProQuest on henkilötietojen käsittelijä ja tilaajaorganisaatiot rekisterinpitäjiä, mikä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa kestämätön ratkaisu. FinELib-konsortio on neuvotellut asiasta ProQuestin kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen.

Tämän vuoksi RefWorks-tilaus Taideyliopistossa päättyy 31.12.2021. Tämän jälkeen taideyliopistolaisilla (ml. alumnit) ei ole enää pääsyä RefWorksiin. RefWorks ei myöskään myy yksittäisiä, henkilökohtaisia lisenssejä, joten viitteet täytyy siirtää toiseen viitteidenhallintaohjelmaan vuoden loppuun mennessä, jos ne haluaa säilyttää itsellään myös tulevaisuudessa.

Vaihtoehtona Zotero

Taideyliopiston kirjasto suosittelee vaihtoehtona viitteidenhallintaohjelma Zoteroa. Zotero on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka voi ladata Zoteron sivuilta. Asenna sekä Zoteron työpöytäsovellus että selainlisäosa Zotero Connector (Firefox, Chrome, Safari). Työpöytäsovelluksen mukana tulee myös Word-lisäosa, joka asentuu automaattisesti tietokoneelle. Katso kirjaston ohjeet Zoteron käyttöön ottamiseksi.

Muita viitteidenhallintaohjelmia on mm. Mendeley ja EndNote, mutta niiden käyttöön kirjasto ei tällä hetkellä tarjoa tukea.

Viitteiden siirtäminen

Saat tuotua kaikki viitteesi RefWorksista Zoteroon. Lue ohjeet viitteiden importoimiseen kirjaston Zotero-oppaasta.

Lisäosat ja tekstidokumentit

Jos olet käyttänyt RefWorksin tekstinkäsittelyohjelman lisäosia (Write-N-Cite ja Citation Manager Wordille tai Google Docsille), RefWorksin lähdeviitteitä ei voi vaihtaa Zoteron viitteisiin samassa dokumentissa. Käytännössä täytyy luoda uusi dokumentti ja lisätä viitteet tekstiin Zoterosta.

Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Minna Meronen (RefWorks-tilausta koskevat kysymykset): minna.meronen@uniarts.fi

Harri Ollikainen (Zoteron käyttöönottoa koskevat kysymykset): harri.ollikainen@uniarts.fi

Yleinen palaute ja muut kysymykset: lib@uniarts.fi