Finnan käyttäjäkyselyn 2023 tulokset

Palautetta kerättiin vuonna 2023 Finna-hakupalvelun kyselyn avulla.

Kuva: Pixabay.com

Finna-hakupalveluiden käyttäjäkysely järjestettiin tammi–helmikuussa 2023 kaikissa Finna-näkymissä, myös Arscassa. Kyselyn avulla kartoitettiin Finna-hakupalveluiden käyttäjien profiilia ja eri tarpeita. Kyselyyn saatiin yhteensä 36 327 vastausta. Suurin osa vastauksista oli yleisten kirjastojen näkymistä (27 329 vastausta). Vastaajamäärä on noussut edellisestä vuonna 2021 järjestetystä kyselystä. Kyselyn tulokset kaikkien Finna-organisaatioiden osalta löytyvät kyselyn raportista.

Myös Taideyliopiston Finna-hakupalvelu Arscaa koskevia palautteita tuli kiitettävän paljon.  Arscaa koskevissa vastauksissa nostettiin esiin monenlaisia asioita Arscan käytettävyydestä kirjaston aineistoihin. Vastaamme tässä kirjoituksessa joihinkin näistä palautteista.

Arscan toimintoja koskeva palaute

Usein toistuva palaute koski sähköpostilla Arscaan kirjautumista, joka koettiin hankalaksi ja aikaa vieväksi. Sähköpostikirjautumisen sijaan voit ottaa käyttöön Finna-tunnuksen, jolloin voit kirjautua Arscaan itse valitulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla sähköpostiin lähetetyn linkin sijaan.

Toinen sisäänkirjautumiseen liittyvä asia palautteissa koski sitä, että kirjautessa edellinen Arscassa tehty haku katoaa ja sen joutuu tekemään uudestaan. Tätä ilmiötä ei esiinny kaikilla käyttäjillä eikä kirjautumistavoilla. Jos sinulla käy näin, voit katsoa onko hakusi tallessa Arscan hakuhistoriassa. Arscan “Hakutoiminnot” -valikosta pääset tarkastelemaan hakuhistoriaasi käynnissä olevan istunnon osalta ja tekemään haut uudelleen helposti. Hakuhistoriaan tallentuvat myös hauissa käytetyt rajaukset. Hakuhistoria ei tosin auta, jos sinun laitteellasi kirjautuminen on aloittanut uuden istunnon.

Osa vastaajista kaipasi hakutoimintoa, jolla voisi rajata hakutuloksen tiettyyn sävellajiin tai äänialaan. Valitettavasti sävellajia ei ole useimmiten tallennettu kirjaston tietokantaan ja työ on lähes mahdotonta tehdä takautuvasti.

Äänialaa voi käyttää apuna laulumusiikin hakemisessa lisäämällä hakuun sanan korkea, keskiääni tai matala. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ääniala merkitään laulunuottien tietoihin vain, jos se on mainittu nuotissa, joten äänialan käyttäminen hakuterminä saattaa jättää hakutuloksesta pois sellaisia nuotteja, jotka ovat oikealle äänialalle, mutta joihin äänialaa ei ole merkitty.

Useat kyselyyn vastanneet kokivat hankalaksi sen, että Arsca ei tunnista muutaman kirjaimen poikkeuksia hakusanoissa. Erityisen hankalaa tämä on venäläisten nimien kohdalla, joiden kirjoitusasu saattaa vaihdella.

Kyselyn toteuttamisen jälkeen tähän asiaan on tullut huomattava parannus. Syksyllä 2024 Arscan dataa rikastettiin tekijöiden nimien erilaisilla kirjoitusmuodoilla. Nämä eivät näy käyttäjille, mutta haut osuvat niihin. Nyt esimerkiksi haut sanoilla Khatschaturian tai Chacaturjan löytävät suurimman osan Aram Hatšaturjanin teoksista. Aivan aukoton tämäkään ei ole (haulla Hatsaturjan saa 299 osumaa ja Khatschaturianilla 256), joten edelleen on suositeltavaa etsiä yksi tietue, jossa säveltäjän nimi esiintyy ja tehdä uusi haku käyttäen tietueesta löytyvää suomen kielessä käytettävää nimenmuotoa, tässä tapauksessa Hatšaturjan. Vinkkejä taidemusiikin hakuun löytyy Arscan hakuohjeista.

Joissain tapauksissa Finna osaa nykyisin epäillä yhden kirjaimen kirjoitusvirhettä, ja saattaa vihjaista hakutuloslistan yläpuolla esimerkiksi “Tarkoititko: tshaikovski » tsaikovski”. Ehdotettua sanaa klikkaamalla saa usein paremman hakutuloksen.

Kirjaston aineistoja koskeva palaute

Saimme käyttäjäkyselyn kautta runsaasti myös kirjaston kokoelmiin liittyvää palautetta.

Monissa vastauksissa toivottiin kirjaston kokoelmiin enemmän vähemmistöjen edustajien teoksia (mm. naissäveltäjät ja alkuperäiskansojen edustajat) sekä mahdollisuutta vaikuttaa kirjaston aineistohankintoihin.

Pyrimme hankkimaan kokoelmiimme eri väestöryhmien tekemää aineistoa mahdollisuuksien mukaan. Otamme myös mielellämme vastaan hankintatoiveita asiakkailtamme. Toiveet voi lähettää kirjastolle sähköpostilla tai Arscasta löytyvällä lomakkeella. Aineistojen hankinnassa otetaan kuitenkin aina huomioon aineistojen tarve ja sopivuus kirjaston kokoelmiin.

Taideyliopiston kirjasto palvelee ensisijaisesti Taideyliopiston opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Sen takia niin painetut kuin sähköisetkin aineistomme painottuvat taidealoille. Taideyliopisto on myös melko pieni yliopisto, mikä näkyy e-aineistokokoelmiemme laajuudessa, kun niitä verrataan esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmiin.

Finnan käytettävyyttä ja hakuominaisuuksia pyritään kehittämään koko ajan. Tässä työssä käyttäjäkyselyn vastaukset ovat suureksi avuksi ja kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita antamastanne palautteesta.