Evaluering och utveckling

Konstuniversitetets bibliotek utvecklar och evaluerar sina funktioner. Biblioteket verkställer Konstuniversitetets strategi för sin del. Bibliotekets service utvecklas användarinriktad sätt tillsammans med andra Konstuniversitetets service enheter.

Biblioteket arbetar med följande principer:

  • enhetligt bibliotek av experter
  • betydelsefull arbete
  • vi understöder konst med andra
  • modigt med förvandling

Biblioteket  samlar in feedback från sina kunder. Du kan ge feedback till exempel med responsblankett eller på e-post. Du kan också skriva ner din feedback i biblioteket med en formulär eller ge muntlig feedback till personal. Biblioteket arrangerar regelbundet förfrågningar om bibliotekets olika serviceområdena.