Välkommen på höstdagen vid Teaterhögskolans bibliotek onsdagen den 31 oktober, kl. 12–17

Under Höstdagen vill vi diskutera med dig om dina tankar om hur ett idealbibliotek ser ut i framtiden? Kom och berätta hurudana idéer du har gällande det nya KuvA-TeaK biblioteket i Sörnäs.

Under Höstdagarna kan besökarna plocka med sig gratis böcker.

Kaffe och teservering!