Teaterhögskolans biblioteksenhet tar inte längre emot kontanter

Teaterhögskolans biblioteksenhet tar endast emot betalkort från och med augusti 2017.

Kontantbetalning är fortfarande möjligt på Konstuniversitets Sibelius-Akademins biblioteksenheter i Helsingfors och Kuopio.