Konstuniversitetets bibliotek: enkät om forskartjänster

Konstuniversitetets bibliotek: enkät om forskartjänster

För att kunna utveckla våra tjänster vill vi här på Konstuniversitetets bibliotek veta mer om hurdana forskartjänster våra doktorander och forskare samt forskningsstödpersonalen önskar få från oss.

 

Utgående från resultaten kommer vi att tillsammans med universitetets forskningstjänstenhet utveckla nya tjänster och förbättra dem vi redan har.

Din feedback är viktig!

Länk till survey: https://my.surveypal.com/kirjastontutkijapalvelut

Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten, som består av 10 olika frågor. Du kan svara till 4.6.2017.

 

Mer information:

Jenni Mikkonen
Konstuniversitetets bibliotek, Teaterhögskolan
tfn 0400 792 004, jenni.mikkonen@uniarts.fi