Förändringar på Finnas förstasida

Förstasidan på Konstuniversitetets Finna förnyades den 7.5.2019, vilket förhoppningsvis är en välkommen utveckling och i linje med den respons som vi har fått (se nyheten om Finnas användarenkät, endast på finska). Layouten på sidan är nu tydligare efter att texten bearbetades och nu finns det en länk till de viktigaste funktionerna, till exempel förnyelse av lån.

Som nya egenskaper på förstasidan kan nämnas ett nyhetsflöde med aktuella nyheter samt biblioteksenheternas öppettider. Facebook finns inte längre tillgänglig som inbäddning på förstasidan, men länken till Konstuniversitetets biblioteks Facebooksida finns fortfarande kvar på sidans övre del.

Du kan påverka utvecklingen av Konstuniversitetets Finna genom att ge respons.