Bibliotekets öppettider under vappen

Konstuniversitetets biblioteken betjänar på följande sätt under vappen:

Helsingfors biblioteken:
30.4. kundservice kl. 12-15, meröppet bibliotek beroende på fastighetens öppettider
1.5. stägnd

Sibelius-Akatemins bibliotek i Kuopio
30.4. stägnd
1.5. stägnd

Glada vappen!

Läs mer här: https://lib.uniarts.fi/sv/avvikande-öppettider-i-bibliotek