Bibliotekets öppettider under sommaren

Konstuniversitetets bibliotek har avvikande öppettider under sommaren.

Kom ihåg att du kan återlämna biblioteksböckerna och betala avgifter på Konstuniversitetets samtliga bibliotek (med undantag av Sibelius-Akademins bibliotek i Kuopio)! Till exempel är Sibelius-Akademins bibliotek öppet i juli och i början av augusti varje fredag kl 12-16.

Mer information här:

https://lib.uniarts.fi/sv/avvikande-öppettider-i-bibliotek