Ändringar i öppettider för biblioteksenheter i Helsingfors

Betjäningstider ändras på Konstuniversitetets biblioteksenheter i Helsingfors från och med 8.1.2018. Det blir förändringar i personalresurser, och samtidigt ökas meröppna biblioteks öppettider.

Vid meröppet kan du använda alla biblioteks material, apparater och utrymmen på biblioteket, låna och återlämna material via automat och avhämta reserverat material.

 

Nya öppettider:  https://lib.uniarts.fi/sv/kontakt