Informationskällor

Bibliotekets informationskällor erbjuder vetenskapliga artiklar, bildmaterial, musik, teaterpjäser, opera och mycket annat material i elektronisk form. Via denna sida har du tillgång till alla bibliotekets databaser. Studerande och anställda vid Konstuniversitetet har även möjlighet att fjärranvända databaserna.

Databaser och guider

Konstuniversitetets bibliotek har en LibGuides-sida där du hittar handböcker om material tillgängligt inom ditt eget område, tips på hur du söker och använder e-material, och information om bibliotekets tjänster.

 

Mer information om bibliotekets tryckta samling kan hittas på Samlingar sidan.

 

Ge respons om databaser eller föreslå nytt material till bibliotekets samlingar med responsblankett.

Lista över databaser

Lista över databaser har flyttat till undersökningsguider, http://libguides.uniarts.fi/az.php !

Instruktioner för användning av e-material

Nuförtiden vid undersökningsguider: Användning av e-materialen