Informationskällor

Bibliotekets informationskällor erbjuder vetenskapliga artiklar, bildmaterial, musik, teaterpjäser, opera och mycket annat material i elektronisk form. Via denna sida har du tillgång till alla bibliotekets databaser. Studerande och anställda vid Konstuniversitetet har även möjlighet att fjärranvända databaserna.

Databaser och guider

Via denna sida har du tillgång till alla bibliotekets databaser. Studerande och anställda vid Konstuniversitetet har även möjlighet att fjärranvända databaserna.

 

Nedan hittar du en lista på tillgängliga databaser och länkar till dem. De databaser som biblioteket upprätthåller är uppräknade först, sedan resten. Du kan filtrera den senare listan genom ämne och typ av data. Fler instruktioner finns efter listan.

 

Konstuniversitetets bibliotek har en LibGuides-sida där du hittar handböcker om material tillgängligt inom ditt eget område, tips på hur du söker och information om bibliotekets tjänster.

 

Ge respons om databaser eller föreslå nya databaser med responsblankett.

 

Databasen kan användas fritt utan identifiering.
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk (distansinloggning är möjlig för Konstuniversitetets personal och studerande).

Lista över databaser

Databaser som producerats av Konstuniversitetets bibliotek

Databasen kan användas fritt ARSCA - Konstuniversitetets bibliotekskatalog   Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan användas fritt Doria - digitaliserat material från Sibelius-Akademins bibliotek    
En del av databasens material kan användas fritt En del av databasens material kan användas fritt Finna - söktjänst över Konstuniversitetets tryckt och elektroniskt material   Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan användas fritt Helda - Konstuniversitetets e-publikationer i Helda    
Databasen kan användas fritt LAURA - databas över finska översättningar av sånger   Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan användas fritt Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov - eThesis: materialet har flyttats till Helda    
 

Övriga databaser

Begränsa enligt typ: Begränsa enligt tema:

 

  Databas namn Materialtyp    
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Academic Search Elite - EBSCO - fulltextartiklar artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk African American Music Reference - litteratur om afroamerikansk musik, innehåller kompletta texter och rikligt med noter (se också Alexander Street Press) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Alexander Street Press - gemensam sökportal för ASPs audio-, video-, not- och referensdatabaser ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk American Music - ljuddatabas över afroamerikansk och amerikansk folkmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Art and Architecture in Video - videodatabas över bildkonst och arkitektur ljudinspelningar/videor  
Databasen kan användas fritt ARTO - referensdatabas över inhemska artiklar artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Artstor - över en miljon bilder som kan användas i forskning och undervisning bilder  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk BabelScores - noter, speciellt ny klassisk musik noter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Classical Music in Video - videodatabas över konstmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Classical Music Library - ljuddatabas över konstmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Classical Music Reference Library - uppslagsverk om konstmusik uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Classical Scores Library - noter för klassisk musik (se också Alexander Street Press) noter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk The Collected Works of John Dewey - pedagogisk databas e-böcker  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Contemporary World Music - ljuddatabas över världsmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Dance in Video - videodatabas över dansproduktioner (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Dissertations and theses - ProQuest - dissertationer och lärdomsprov, mestadels hela texter lärdomsprov  
Databasen kan användas fritt DOAJ - Directory of Open Access Journals artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Drama direkt - svenska pjäser. Du behöver Konstuniversitetets användarnamnet! pjäser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Early English Books Online (EEBO) - Engelskspråkiga litteratur från 1470-1700 e-böcker Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Ebook Central (tidigare ebrary) - Academic complete -samling med en massa e-böcker om olika områden e-böcker  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk EBSCO - sök från alla eller valda EBSCO databaser artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Edilex - en finsk laginformationservice övriga  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Eighteenth Century Collections Online (ECCO) - Engelskspråkiga litteratur från 1701-1800 e-böcker Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Elektra - materialdatabas över artiklar från inhemska vetenskapliga tidskrifter (innehåller fulltextartiklar) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk ERIC - pedagogikdatabas artiklar/referenser  
Databasen kan användas fritt FENNICA - Finlands nationalbibliografi biblioteksdatabas  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Finlands nationalbiografi - inhemska biografier uppslagsverk  
Databasen kan användas fritt FONO - referensdatabas över Rundradions ljudinspelningar ljudinspelningar/videor  
Databasen kan användas fritt Frank-samsök - metasökprogram för inhemska bibliotek biblioteksdatabas  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk The Garland Encyclopedia of World Music Online - innehåller hela texter uppslagsverk  
Databasen kan användas fritt Google Scholar - Google-söktjänst för vetenskapliga publikationer och tidskrifter artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Grove Art Online - uppslagsverk inom bildkonst, se också Oxford Reference uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Grove Music Online - uppslagsverk inom musik, se också Oxford Reference uppslagsverk  
Databasen kan användas fritt HELKA - gemensam databas för biblioteken vid Helsingfors universitet biblioteksdatabas  
Databasen kan användas fritt HelMet - gemensam databas över Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbiblioteks samlingar biblioteksdatabas  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Humanities Index (tidigare British Humanities Index (BHI)) - ProQuest - referensdatabas över historia, konst, litteratur & lingvistik artiklar/referenser  
Databasen kan användas fritt ILONA - Databasen innehåller information om uppsättningarna på Finlands proffsteatrar från 1800-talet fram till idag uppslagsverk  
Databasen kan användas fritt IMSLP / Petrucci Music Library - Enermous collection of classical music scores in public domain. Part of collection is still under copyright in Finland (Canadian copyright term is only 50 years) noter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk International Bibliography of Theater & Dance - EBSCO - artiklar om teater och dans (innehåller fulltextartiklar) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk IPA Source - IPA-transkriptioner och engelskspråkiga översättningar av sångtexter sångtexter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Jazz music library - ljudinspelningsdatabas över jazzmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk JSTOR - fulltextartiklar om konst, humaniora och samhällsvetenskap artiklar/referenser  
Databasen kan användas fritt Karlsruher Virtueller Katalog - samsökning av över 50 databaser biblioteksdatabas  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Labbet - svenska pjäser. Du behöver Konstuniversitetets användarnamnet! pjäser  
Databasen kan användas fritt Libris - de svenska bibliotekens gemensamma databas biblioteksdatabas  
Databasen kan användas fritt The LiederNet Archive - flerspråkig sångtextdatabas sångtexter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) - referensdatabas över lingvistik artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Manusbanken - en norsk pjäsbank. Du behöver Konstuniversitetets användarnamnet! pjäser  
Databasen kan användas fritt Melinda - de finländska bibliotekens samkatalog i onlineform biblioteksdatabas  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Met Opera on Demand - full längd videor från Met-produktioner ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) - tyskspråkig uppslagsverk inom musik uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk MOT-ordböcker - finska språkbyråns ordbok och ortsnamnskatalog, ordböcker finska - engelska/svenska/tyska/franska/italienska - finska och MOT Proofing språkkontroll ordböcker  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Music-In-Print Series - utgivningsuppgifter om noter noter  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Music Periodicals Database (tidigare IIMP) - ProQuest - musiktidningsartiklar (innehåller fulltextartiklar) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Naxos Music Library - ljudinspelningsdatabas ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Näytelmät.fi - Teaterpjäser på finska. Du behöver Konstuniversitetets användarnamnet! pjäser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Opera in Video - videodatabas över operaproduktioner (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Oxford Art Online - se Grove Art Online uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Oxford English Dictionary - Ordbok över engelska språket ordböcker  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Oxford History of Western Music - Richard Taruskins sexdelade musikhistoriska verk i webbversion uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Oxford Reference - uppslagsverk inom bildkonst och musik, inkluderar The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, The Oxford Dictionary of Music, The Oxford Companion to Music och Encyclopedia of Popular Music uppslagsverk  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Performing Arts Periodicals Database (tidigare IIPA) - ProQuest - artiklar om scenkonst (innehåller fulltextartiklar) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Popular music library - ljudinspelningsdatabas över populärmusik (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk PQ Art, Design
and Architecture
Collection
Enheten innehåller följande databaser (se också "ProQuest"):
ARTbibliographies Modern (ABM) - bildkonst
Arts & Humanities Database - fulltextartiklar
Design and Applied Arts Index (DAAI) - design, hantverk, marknadsföring
International Bibliography of Art (IBA) - bildkonst
artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Project MUSE (Premium Collection) - fulltextartiklar om konst, humaniora och samhällsvetenskap artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk ProQuest - sök från alla eller valda ProQuest databaser artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk RefWorks - referenshanteringsverktyg (ny version 2016). Se handledning till den nya version (tyvärr endast på finska och engelska). Du kan också använda gamla RefWorks tillsvidare. övriga Tilläggsuppgifter om databasen
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk RILM - EBSCO - databas över musikforskningslitteratur (1967–) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk RIPM with Full Text - musiktidningsartiklar (1760–1966), fulltextartiklar. Du kan använda också RIPM Preservation Series tidningar i RIPMs eget gränssnitt artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk RISM - EBSCO - platsinformation för musikarkivkällor (1600–) artiklar/referenser  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Routledge Performance Archive - videodatabas över scenkonst ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Smithsonian Global Sound - arkivdatabas över världsmusikljudinspelningar (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan endast användas inom Konstuniversitetets nätverk Theatre in Video - videodatabas över teaterproduktioner (se också Alexander Street Press) ljudinspelningar/videor  
Databasen kan användas fritt VIOLA - Finlands nationaldiskografi ljudinspelningar/videor  
Databasen kan användas fritt Worldcat - Världens största biblioteks samkatalog biblioteksdatabas  

 

Databaser på testperiod

Inga databaser på testperiod just nu

 

Instruktioner för användning av e-material

Vad innebär användning på distans?

Användning på distans innebär att det avgiftsbelagda e-material som Konstuniversitetets bibliotek har anskaffat (t.ex. JSTOR- och EBSCO-artikeldatabaserna, MOT ordbibliotek och Oxford English Dictionary Online m.fl.) får användas också utanför Konstuniversitetets utrymmen, t.ex. hemma eller utomlands via en proxyserver (EZproxy). Distansanvändningen fungerar med Konstuniversitetets användarnamn.

Vem kan använda e-material på distans?

Distansinloggning till databaser är avsedd för Konstuniversitetets personal och studerande. För att använda material på distans behöver du ikraftvarande användarnamn vid Konstuniversitetet.

Hur gör jag för att läsa materialet?

E-materialet kan användas på distans via länkar på bibliotekets sida databaser eller Konstuniversitetets Finna.

E-versioner av de tidningar som biblioteksenheterna prenumererar på kan läsas också via bibliotekets tidningar-sida eller via Finnas tidningslista.

Distansanvändning via sidan Databaser

Distansanvändning av databaserna fungerar direkt via länkar på bibliotekets sida Databaser. Du har tillgång till databaserna via samma länkar oberoende av om du är i Konstuniversitetets interna nät (dvs. Konstuniversitetets olika verksamhetspunkter) eller använder databaserna på distans. När du klickar på länkarna hemma frågas efter Konstuniversitetets användarnamn och lösenord. Du kommer åt materialet efter att du loggat in. Ifall du är i Konstuniversitetets interna nät leder länken direkt till databassidorna. Distansförbindelsen fungerar med alla webbläsare, vars inställningar inte behöver ändras. Användning av cookies måste dock godkännas ifall webbläsaren frågar efter det.

Fjärranvändning via Finna

E-resurser kan användas via Konstuniversitetets Finna inom universitetets utrymmen lika väl som utanför. Vid fjärranvändning lönar det sig dock att logga in i Finna (med Haka-inloggning) innan att göra sökningar. På så sätt får man mera heltäckande sökresultat och direkt tillgång till de e-resurser, som Konstuniversitetet prenumererar på, utan att behöva göra ytterligare inloggningar. Mera information om Konstuniversitetets Finna hittas här.

Allmänna användarvillkor för e-material

I användarvillkoren för e-material finns definierat på vilka sätt materialet får användas, vad man får och vad man inte får göra. Gemensamma användarvillkor för allt material är:

  • Externa användare (s.k. ”walk-in users”) får använda materialet på bibliotekets datorer.
  • Man får printa ut eller spara delar av materialet för eget bruk, t.ex. enskilda artiklar, om materialet erbjuder den möjligheten.

Mycket av Konstuniversitetets biblioteks e-material skaffas via det nationella elektroniska biblioteket FinELib. Exakta användarvillkor för respektive material finns på FinELib:s webbsidor: Användarvillkor för FinELib:s material. I regel är användarvillkoren för annat material liknande som för FinELib-materialet.

 

Digitala noter

Länkarna till digitala noter har flyttat till Undersökningsguider!