Kaukopalvelu kirjastoille

Blankett för fjärrlån

Obligatoriska fält har markerats med en asterisk (*).

Fjärrlånservice är stängd i sommar 2019: 17.6.-5.8. i Helsingfors, och 3.6.-11.8. i Kuopio.

Uppgifter om boken/noterna
vid beställning av noter vid behov även typ av partitur, sångregister, eventuella stämmor, ensemble för arrangemanget osv.
förläggare, tryckår osv.
Det beställande bibliotekets uppgifter
anges bara om man vill använda koden som ”efternamn”när man förnyar lån