ProQuest Ebook Centralin (Ebrary) etäkäytön häiriö ohi

ProQuest Ebook Centralin (entinen Ebrary) etäkäytössä ollut häiriö on saatu korjattua.