Open Access -viikko: Aineistonhallintaan tukea

Tutkimusaineiston elinkaaren eri vaiheisiin on hyvä kiinnittää huomiota jo tutkimussuunnitelmaa laadittaessa: avoimella tutkimusprosessilla ja aineiston hyvällä hallinnalla tavoitellaan tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden parempia mahdollisuuksia. Näin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, hyödyntää päätöksenteossa, ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön. Samalla suunnitelmallinen aineistonhallinta säästää aikaa, helpottaa aineiston arkistointia ja sujuvoittaa aineiston avaamista. Tutkimusaineistosta huolehtiminen kuuluu myös hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Taideyliopiston kirjastosta saat tukea niin aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen tarkoitetun työkalun DMPTuulin käyttöön kuin aineiston kuvailuun, avaamiseen ja pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja saat aineistonhallinnan oppaasta ja kirjastosta: ari-pekka.lauhakari@uniarts.fi ja harri.ollikainen@uniarts.fi.

Kuva: “open data (scrabble)”, justgrimes, CC BY-SA