Photo: Uniarts Helsinki Library, CC BY.
KuvAn kirjastossa lehtiä voi lueskella vaikka sohvalla.

Kirjaston kausijulkaisukyselyn tulokset

Taideyliopiston kirjasto järjesti ensimmäistä kertaa kirjaston yhteisen, lehtien käyttöä kartoittavan kyselyn syyskuussa 2018. Suurin osa vastaajista oli Taideyliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa, ja vaikka kyselyyn saatiin näin ensimmäisellä kerralla vielä verrattain vähän vastauksia, saimme niistä ideoita ja suuntaviivoja kausijulkaisujen kehittämiseen.

Kyselyyn vastanneista pieni enemmistö haluaisi kirjastoon hankittavat kausijulkaisut painettuina, mutta lehtiä toivottiin myös elektronisena. Viimeisen kuuden kuukauden aikana painettuja kausijulkaisuja on myös luettu enemmän kuin elektronisia. Luetuimpia ovat olleet urkumusiikin, musiikinteorian, vanhan musiikin ja kasvatustieteen kausijulkaisut. Kyseisten alojen kausijulkaisujen tilausten jatkamista pidettiin tärkeänä opetuksen ja opiskelun kannalta. Joidenkin kevyempien kausijulkaisujen tilauksia toivottiin lopetettavan. Vaikka painettuja kausijulkaisuja pidetään tärkeinä, e-muodossa olevia kausijulkaisuja tullaan painottamaan tilausvalikoimassa Taideyliopiston kirjaston suuntautuessa yhä enemmän digitaalisiin julkaisuihin yliopiston strategisen linjauksen mukaisesti.

Kyselyn tuloksena havaittiin myös kausijulkaisujen markkinoinnin merkitys kirjaston käyttäjille. Kausijulkaisuja käyttävät ovat aktiivisia, mutta kirjasto aikoo palautteen perusteella tehostaa kausijulkaisujen markkinointia asiakkaille tulevana vuonna, jotta niiden tunnettuus lisääntyisi. Kausijulkaisuaineistot ovat tärkeä osa esimerkiksi eritasoisten opinnäytteiden lähteinä. Tieteellisiä taidealan kausijulkaisuja löytyy Finnan kautta sekä esimerkiksi JSTORin lehtipaketin kautta.

Palautteenne on tärkeää kokoelmiemme jatkuvan kehittämisen kannalta, ja toivommekin palautetta ympäri vuoden.

Kiitos kaikille vastaajille!